En aquest article http://www.naciodigital.cat/noticia/107902/ hi ha un
enllaç al full de càlcul amb les dades que han recopilat:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q4z6Z1iNcHCuBbznFK3xZ-fDu8UXp5-sjHF2IqWgmq0/edit#gid=0

La veritat és que no entenc com un acadèmic s'atreveix a fer un estudi a
partir d'aquestes dades que són absolutament insuficients per fer qualsevol
tipus d'inferència estadística.  De fet no ens diuen pràcticament res ni de
la governança dels 25 projectes inclosos a la mostra, excepte quatre
(literalment, cinc) detalls poc significants.

Respondre per correu electrònic a