David Ovadia wrote:
בעולם העסקים קיים שלוש צורות התאגדות:

1.  עסק פרטי ו/או שותפות,

2.  עמותה ו/או אגודה,

3.  וחברה (בע"מ) - כל חברה ביא בערבון מוגבל גם אין היא מציינת זאת.

כל התאגדות, למעט עמותה או אגודה, היא למטרות רווח של הבעלים וכל מי שחושב אחרת הרי זו רמאות!!!

רוחי הבעלים מגיעים כמשיכת שכר (משכורת) או דיוידנד – גם אם המניה לא סחירה.

איני בטוח שאגודה / עמותה רשאית להחזיק במניות של חברה – גם אם החברה מגדירה את עצמה "שלא למטרות רווח"!!!שלום מר דויד היקר,

האם תואיל לחשוף בפנינו את מספר רשיון עו"ד שלך או ללמצער את שם הפקולטה שבה למדת משפטים?

אני מצטער על הציניות, אבל כמעט כל מה שכתבת איננו נכון.

ראה לדוגמה את הדף הבא מאתר משרד המשפטים המתאר "חברה לתועלת הציבור":

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hakdashot/HevrotLetoelethazibor

אני מפנה אותך לסעיף שתיים.

אני מבין שאין לך אפילו את האמון המינימלי ביותר בי ובפעולתי כחבר ועד, אבל האם היה קשה כל כך לחפש במנוע החיפוש החביב עליך את המילה "חברה לתועלת הציבור" לפני פרסום של דוא"ל הטוען כי הטעתי בכוונה או בשוגג את חברי העמותה?

רק לשם האנקדוטה אציין את השאלה לגבי חובותיו של מחזיק מניות (והאבחנה בין חברה בע"מ לבין חברה שאינה כזאת שנגזרת מכך) העלתי בפני פורום שכלל עו"ד שתחום התמחותו הוא בדיני חברות ואחראי לתשקיפי ההנפקות בבורסה של מספר חברות ציבוריות, שופט ביהמ"ש מחוזי, עו"ד מהסנגוריה הציבורית והמתמחה של השופט האמור (ככה זה כששני ההורים שלך עו"ד וסבא שלך נפטר - השבעה הופכת להיות מקום טוב להעלות שאלות משפטיות...)

ייתכן בהחלט שלא הבנתי מה שנאמר כשורה או אפילו שנפלה טעות כלשהיא ביעוץ שקיבלתי, אבל תצטרך הרבה יותר מכמה סימני קריאה בשביל להוכיח לי את זה ועד אז אבקש ממך לנהוג בדרך ארץ ולא לקרוא לי וליעל ויה רמאים.

תודה,
גלעד
--
Gilad Ben-Yossef <[EMAIL PROTECTED]>
Codefidence. A name you can trust(tm)
Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:      +972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:      +972.52.8260388

"I am Jack's Overwritten Stack Pointer"
    -- Hackers Club, the movie

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות