גם אני לא הכרתי את מושג "חברה לתועלת הציבור".
ולאחר שראיתי את הלינק לאתר של משרד המשפטים, קראתי את העמוד הרלבנטי.
אבל לא ברור לי מה ההבדל בין חברה לתועלת הציבור לעמותה.

אשמח לקבל הסבר על ההבדלים בין שני סוגים אלה של תאגידים.
האם יש סוגים נוספים של מלכ"רים לפי החוק הישראלי שרובנו לא יודעים עליהם?

הבהרה:
השאלה הזו היא להשכלתי בלבד, ואין בה כדי להוות ביקורת על החלטות ועד
"המקור". אינני חולק על סמכותם לפי התקנון להחליט שעל המקור לקבל או לוותר
על מניות מוסד המחקר של יעל ויה, ומכתביי האחרים נכתבו אך ורק במטרה שהועד
יגיע להחלטה הנבונה ביותר האפשרית, תהיה אשר תהיה.
                       --- עומר

On Wed, 2005-12-21 at 12:45 +0200, Gilad Ben-Yossef wrote:
> David Ovadia wrote:
> > בעולם העסקים קיים שלוש צורות התאגדות:
> > 
> > 1.  עסק פרטי ו/או שותפות,
> > 
> > 2.  עמותה ו/או אגודה,
> > 
> > 3.  וחברה (בע"מ) - כל חברה ביא בערבון מוגבל גם אין היא מציינת זאת.
> > 
> > כל התאגדות, למעט עמותה או אגודה, היא למטרות רווח של הבעלים וכל מי שחושב 
> > אחרת הרי זו רמאות!!!
> > 
> > רוחי הבעלים מגיעים כמשיכת שכר (משכורת) או דיוידנד – גם אם המניה לא סחירה.
> > 
> > 
> > 
> > איני בטוח שאגודה / עמותה רשאית להחזיק במניות של חברה – גם אם החברה 
> > מגדירה את עצמה "שלא למטרות רווח"!!!
> > 
> > 
> 
> 
> שלום מר דויד היקר,
> 
> האם תואיל לחשוף בפנינו את מספר רשיון עו"ד שלך או ללמצער את שם הפקולטה 
> שבה למדת משפטים?
> 
> אני מצטער על הציניות, אבל כמעט כל מה שכתבת איננו נכון.
> 
> ראה לדוגמה את הדף הבא מאתר משרד המשפטים המתאר "חברה לתועלת הציבור":
> 
> http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hakdashot/HevrotLetoelethazibor
> 
> אני מפנה אותך לסעיף שתיים.
> 
> אני מבין שאין לך אפילו את האמון המינימלי ביותר בי ובפעולתי כחבר ועד, אבל 
> האם היה קשה כל כך לחפש במנוע החיפוש החביב עליך את המילה "חברה לתועלת 
> הציבור" לפני פרסום של דוא"ל הטוען כי הטעתי בכוונה או בשוגג את חברי העמותה?
> 
> רק לשם האנקדוטה אציין את השאלה לגבי חובותיו של מחזיק מניות (והאבחנה בין 
> חברה בע"מ לבין חברה שאינה כזאת שנגזרת מכך) העלתי בפני פורום שכלל עו"ד 
> שתחום התמחותו הוא בדיני חברות ואחראי לתשקיפי ההנפקות בבורסה של מספר 
> חברות ציבוריות, שופט ביהמ"ש מחוזי, עו"ד מהסנגוריה הציבורית והמתמחה של 
> השופט האמור (ככה זה כששני ההורים שלך עו"ד וסבא שלך נפטר - השבעה הופכת 
> להיות מקום טוב להעלות שאלות משפטיות...)
> 
> ייתכן בהחלט שלא הבנתי מה שנאמר כשורה או אפילו שנפלה טעות כלשהיא ביעוץ 
> שקיבלתי, אבל תצטרך הרבה יותר מכמה סימני קריאה בשביל להוכיח לי את זה ועד 
> אז אבקש ממך לנהוג בדרך ארץ ולא לקרוא לי וליעל ויה רמאים.
-- 
Every good master plan involves building a time machine. Moshe Zadka
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות