On 12/02/2019 18:27, Ori Idan wrote:
בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון כלל את אמיתות ההודעה.
ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות) אף כלי תקשורת אחר לא פרסם את זה.

אני מזכיר לכולם שהתנועה לזכויות דיגיטליות מפעילה קליניקה להגנה על נפגעי תביעות השתקה.


אני אינני עורך דין ולא שותף בוועדה המחליטה, אבל לעניות דעתי הבלתי מקצועית, ההצהרה שתומר פרסם היתה מאוזנת ונכונה, גינתה את המעשים המיוחסים ולא את בן האדם. לאור זאת, אני מאמין שהאיום פה עונה על ההגדרה של „תביעת השתקה” ושבמידה ואורי יחליט לממש את האיום שלו, שהקליניקה (שוב, מבלי להתחייב) תשמח להרים את הייצוג.


להתבע זה אף פעם לא כיף, וכל אחד צריך בפירוש לעשות את שיקוליו הוא לגבי איך הוא מתקדם. במקרים כאלו, אני בדעה שכל קו פעולה הוא לגיטימי. במידה ואנשים מחליטים לנקוט בעמדה עקרונית, ושאורי אכן יממש את האיום, אני רוצה להזכיר רק שאתם לא לגמרי לבד.


שחר


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות