for i in `seq 1000`  ; do echo "+1" ; done

On Thu, Feb 14, 2019 at 10:10 PM Lior Kaplan <kaplanl...@gmail.com> wrote:

> תודה דניאל,
>
> הדיעה / תלונה של אורי נשמעה היטב, ואין טעם לחזור עליה.
> שאר הדיון אינו מקדם תוכנה חופשית ואפשר לעבור הלאה.
>
> הנושא נמצא בטיפול הועד והייעוץ המשפטי ולהם יש רשימת תפוצה נפרדת.
>
> אני לא בטוח מי מנהל כיום את רשימת התפוצה (מניח שזה אחד מחברי הועד).
> ממליץ לסגור את הדיון או להגביל את התגובות עליו. בעבר השתמשנו באופציה
> שמאפשרת בקרה ידנית על כל התכתבות כדי לוודא שהדיונים לוהטים מתקררים.
>
> מוזמנים לענות עם +1 או משהו כזה כדי להבהיר שזאת גם ההעדפה שלכם.
>
> קפלן
> (בכובע חבר עמותה ששואלים אותו למה הנושא לא נידון בפורום פרטי יותר)
>
> On Thu, Feb 14, 2019 at 7:20 PM Danniel <danni...@gmail.com> wrote:
>
>> חברי עמותה יקרים,
>>
>> בפיסבוק מקובל להפעיל מנגנוני סינון לתכתובות אשר אינן קשורות לנושא הקבוצה.
>>
>> האם אפשר להפעיל מנגנון שכזה בקבוצה הזו כדי לשמור על מיקוד רשימת התפוצה
>> בנושים הקשורים לפעילות הקבוצה בהקשר של קוד פתוח כפי שהיה עד היום?
>>
>> תודה מראש!
>>
>> On Thu, Feb 14, 2019, 19:10 Ori Idan <o...@heliconbooks.com wrote:
>>
>>> מצטער אבל איני מתכוון לשחרר את אף אחד עד שלא תתקבל התנצלות רשמית.
>>> כדאי שהעמותה תבין את מי היא בחרה לועד, אדם שחושב עצמו לשופט בישראל.
>>> כן ברור שזה מטריד. לראות את שמי מתנוסס על שער עיתון 24 שעות בהקשר שלילי
>>> מטריד יותר.
>>> לראות את העמותה שיקרה לי מפרסמת את זה כאילו זו אמת ברורה גם כן כואב.
>>>
>>> תומר בחר בשם העמותה להכפיש את שמי. הוא בחר גם שלא להתנצל על טעותו.
>>> עד כמה שזה מטריד, הדיון ימשיך להיות ציבורי על מנת שכולם יראו איזה ועד
>>> נבחר לעמותה.
>>>
>>> --
>>> Ori Idan CEO Helicon Books
>>> http://www.heliconbooks.com
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> On Thu, Feb 14, 2019 at 7:03 PM Danniel <danni...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> אורי,
>>>>
>>>> מזה כמה ימים אני חש שבוי בהתכתבות על נושא שאינו נוגע לי.
>>>> אנא אל תעלב אבל לא מעניין אותי הנושא הזה. אני אפילו לא יודע על איזו
>>>> כתבה מדובר.
>>>> אני מאחל לך לנקות את שמך.
>>>> אך אנא, בכל לשון של בקשה, הפסק להשתמש בהיותי מנוי לקבוצה זו כדי לעשות
>>>> זאת, אנני מעוניין לקחת בזה חלק, ואני לא מעוניין להיות שבוי בידי אחרים.
>>>> אני בטוח שאתה מכיר את כתובות הדואר של מנהלי העמותה.
>>>> נשמע שאתה מכיר את הכלים המשפטיים שעומדים לרשותך.
>>>>
>>>> אנא שחרר אותי מזה.
>>>> תודה!
>>>>
>>>> On Thu, Feb 14, 2019, 17:17 Ori Idan <o...@heliconbooks.com wrote:
>>>>
>>>>> אתה מודה שלקחת את תפקיד השופט.
>>>>> אתה לא שופט ולא ראית את הראיות (כי אין כאלו)
>>>>> כל מה שראית היה סרטון ערוך שאינו קביל כעדות בשום מקום וכתבה מטעמו של
>>>>> מתחרה עסקי.
>>>>> לפי החוק בישראל אדם הוא חף מפשע עד שלא נמצא אשם ע"י בית משפט.
>>>>>
>>>>> לא ידעתי שתומר בריסקר מונה לשופט במדינת ישראל.
>>>>> אתה תומר תצטרך להסביר מדוע לקחת לידך את תפקיד השופט כאשר אין בידך
>>>>> ראיות.
>>>>>
>>>>> --
>>>>> Ori Idan CEO Helicon Books
>>>>> http://www.heliconbooks.com
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>> On Thu, Feb 14, 2019 at 5:01 PM Tomer Brisker <tbris...@gmail.com>
>>>>> wrote:
>>>>>
>>>>>> אורי שלום,
>>>>>>
>>>>>> קראנו את מכתבך.
>>>>>> ככל שזוכית או נסגרה החקירה כנגדך, נפרסם הבהרה כדי להביא זאת לידיעת
>>>>>> חברי העמותה אם תרצה בזאת.
>>>>>> עד אז, אנו מאמינים כי אנו פעלנו כדין, ובהתחשב בכך שאנו הסתמכנו על
>>>>>> תחקיר וסרטון וידאו שצפינו בו כולנו, הרי שאנו חושבים שהדברים מדברים בעד
>>>>>> עצמם.
>>>>>> אנו מזמינים אותך לעדכן אותנו על התפתחות החקירה, ובינתיים נמתין.
>>>>>>
>>>>>> בברכה,
>>>>>> תומר בריסקר, בשם ועד עמותת המקור
>>>>>>
>>>>>> On Tue, 12 Feb 2019 at 18:27, Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:
>>>>>> >
>>>>>> > בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון
>>>>>> כלל את אמיתות ההודעה.
>>>>>> > ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות)
>>>>>> אף כלי תקשורת אחר לא פרסם את זה.
>>>>>> >
>>>>>> > עד כה לא נתקבלה התנצלות רשמית של העמותה ו\או של תומר.
>>>>>> >
>>>>>> > למרות שעמותת המקור הינה עמותה שיקרה לי מאד והייתי בועד המנהל השני
>>>>>> שלה, עדיין איני מוכן לקבל הכפשה של שמי הן ברשימת התפוצה והן בעמוד 
>>>>>> הפייסבוק
>>>>>> (בעמוד הפייסבוק ההודעה נמחקה)
>>>>>> >
>>>>>> > אני מכין תביעת דיבה על סך 50,000 ש"ח או יותר כנגד תומר בריסקר
>>>>>> ועמותת המקור, ביחד וכל אחד לחוד.
>>>>>> >
>>>>>> >
>>>>>> > --
>>>>>> > Ori Idan CEO Helicon Books
>>>>>> > http://www.heliconbooks.com
>>>>>> >
>>>>>> >
>>>>>> >
>>>>>> > _______________________________________________
>>>>>> > Discussions mailing list
>>>>>> > Discussions@hamakor.org.il
>>>>>> > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> --
>>>>>> יום טוב,
>>>>>> תומר בריסקר
>>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Discussions mailing list
>>>>> Discussions@hamakor.org.il
>>>>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>>>>
>>>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions@hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions-- 

Lior Kesos - http://www.linnovate.net
Linnovate - Open Source Innovation
mail: l...@linnovate.net
cell: +972-524305252
skype: liorkesos
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות