היי,
אני מצטט ומסמן *בבולד* את הטקסט של תומר כי אני מאוד מתחבר לניתוח של שחר...

״קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן *בחשד* לעבירות מין
והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד
בעמותה, אך חשנו צורך לגנות בחריפות את *המעשים המיוחסים לו*.
זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל המשתתפות
והמשתתפים בפעילות העמותה.
במידה ומישהי מהמשתתפות בפעילות העמותה הותקפה על ידו בעבר אנו קוראים לה
לדווח על כך למשטרה בהקדם, ומחזקים את ידיה.

תומר, בשם הועד המנהל״

ניכר שמי שכתב את הטקסט חשב, נזהר והתייעץ לפניי שכתב בשמו ובשם העמותה.
מאוד אופתע אם יש כאן קייס משפטי ושתומר או העמותה פעלו שלא כדין.
אבל אני מתפרנס מלשבת ולקשקש בתוך טרמינל - אז מה אני מבין...
ליאור

On Tue, Feb 12, 2019 at 9:30 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:

> יש להבהיר שזו אינה תביעת השתקה.
> זו תביעת דיבה כנגד תומר ועמותת המקור. כנגד הפגיעה בשמי הטוב.
> היה כאן גינוי שלי לא של המעשים המיוחסים לי. גינוי הוא לשון הרע וזו פגיעה
> בשמי הטוב.
>
> --
> Ori Idan CEO Helicon Books
> http://www.heliconbooks.com
>
>
>
>
>
> On Tue, Feb 12, 2019 at 9:26 PM Shachar Shemesh <s...@hamakor.org.il>
> wrote:
>
>> On 12/02/2019 18:27, Ori Idan wrote:
>>
>> בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון כלל את
>> אמיתות ההודעה.
>> ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות) אף כלי
>> תקשורת אחר לא פרסם את זה.
>>
>> אני מזכיר לכולם שהתנועה לזכויות דיגיטליות מפעילה קליניקה להגנה על נפגעי
>> תביעות השתקה.
>>
>>
>> אני אינני עורך דין ולא שותף בוועדה המחליטה, אבל לעניות דעתי הבלתי
>> מקצועית, ההצהרה שתומר פרסם היתה מאוזנת ונכונה, גינתה את המעשים *המיוחסים*
>> ולא את בן האדם. לאור זאת, אני מאמין שהאיום פה עונה על ההגדרה של „תביעת
>> השתקה” ושבמידה ואורי יחליט לממש את האיום שלו, שהקליניקה (שוב, מבלי להתחייב)
>> תשמח להרים את הייצוג.
>>
>>
>> להתבע זה אף פעם לא כיף, וכל אחד צריך בפירוש לעשות את שיקוליו הוא לגבי איך
>> הוא מתקדם. במקרים כאלו, אני בדעה שכל קו פעולה הוא לגיטימי. במידה ואנשים
>> מחליטים לנקוט בעמדה עקרונית, ושאורי אכן יממש את האיום, אני רוצה להזכיר רק
>> שאתם לא לגמרי לבד.
>>
>>
>> שחר
>>
>> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions-- 

Lior Kesos - http://www.linnovate.net
Linnovate - Open Source Innovation
mail: l...@linnovate.net
cell: +972-524305252
skype: liorkesos
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות