אור,
בחרת לפרסם כאן התראה לפני תביעה שמיועדת לעמותה ואדם פרטי שנושא משרה בעמותה,
מה שאומר שהודעה זו אמורה להישלח לועד ולא לרשימה הפומבית.
היות ושלחת לכאן, אני מניח שתהיה מוכן לפתוח את הנושא ולפרט קצת יותר מאשר
טיעונים סטנדרטיים שמתאימים לעורכי דין ולא לחברים ברשימת דיוור שמטרתה קידום
תוכנה חופשית וקוד פתוח.

1. אם הפרטים אינם נכונים, האם תבעת את ידיעות? אם לא, למה את העמותה כן?
2. האם תוכל לציין את המשפטים שתומר כתב שמכפישים אותך אישית?

קראתי את ההודעה אז וחזרתי עליה היום, ההתנהלות בעניין זה של תומר ספציפית,
ושל שאר חברי הועד ככלל, היתה מאוזנת, נכונה ומתאימה לקהילה.

בכובע שני, אני מצטרף להודעה של שחר שמש (גם מבלי להתחייב), בעניין הקליניקה
למניעת תביעות השתקה של התנועה לזכויות דיגיטליות.

יהודה
------------------------------
*Yehuda Deutsch | IT Developer*


On Tue, Feb 12, 2019 at 9:30 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:

> יש להבהיר שזו אינה תביעת השתקה.
> זו תביעת דיבה כנגד תומר ועמותת המקור. כנגד הפגיעה בשמי הטוב.
> היה כאן גינוי שלי לא של המעשים המיוחסים לי. גינוי הוא לשון הרע וזו פגיעה
> בשמי הטוב.
>
> --
> Ori Idan CEO Helicon Books
> http://www.heliconbooks.com
>
>
>
>
>
> On Tue, Feb 12, 2019 at 9:26 PM Shachar Shemesh <s...@hamakor.org.il>
> wrote:
>
>> On 12/02/2019 18:27, Ori Idan wrote:
>>
>> בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון כלל את
>> אמיתות ההודעה.
>> ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות) אף כלי
>> תקשורת אחר לא פרסם את זה.
>>
>> אני מזכיר לכולם שהתנועה לזכויות דיגיטליות מפעילה קליניקה להגנה על נפגעי
>> תביעות השתקה.
>>
>>
>> אני אינני עורך דין ולא שותף בוועדה המחליטה, אבל לעניות דעתי הבלתי
>> מקצועית, ההצהרה שתומר פרסם היתה מאוזנת ונכונה, גינתה את המעשים *המיוחסים*
>> ולא את בן האדם. לאור זאת, אני מאמין שהאיום פה עונה על ההגדרה של „תביעת
>> השתקה” ושבמידה ואורי יחליט לממש את האיום שלו, שהקליניקה (שוב, מבלי להתחייב)
>> תשמח להרים את הייצוג.
>>
>>
>> להתבע זה אף פעם לא כיף, וכל אחד צריך בפירוש לעשות את שיקוליו הוא לגבי איך
>> הוא מתקדם. במקרים כאלו, אני בדעה שכל קו פעולה הוא לגיטימי. במידה ואנשים
>> מחליטים לנקוט בעמדה עקרונית, ושאורי אכן יממש את האיום, אני רוצה להזכיר רק
>> שאתם לא לגמרי לבד.
>>
>>
>> שחר
>>
>> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות