אתה מודה שלקחת את תפקיד השופט.
אתה לא שופט ולא ראית את הראיות (כי אין כאלו)
כל מה שראית היה סרטון ערוך שאינו קביל כעדות בשום מקום וכתבה מטעמו של מתחרה
עסקי.
לפי החוק בישראל אדם הוא חף מפשע עד שלא נמצא אשם ע"י בית משפט.

לא ידעתי שתומר בריסקר מונה לשופט במדינת ישראל.
אתה תומר תצטרך להסביר מדוע לקחת לידך את תפקיד השופט כאשר אין בידך ראיות.

-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com

On Thu, Feb 14, 2019 at 5:01 PM Tomer Brisker <tbris...@gmail.com> wrote:

> אורי שלום,
>
> קראנו את מכתבך.
> ככל שזוכית או נסגרה החקירה כנגדך, נפרסם הבהרה כדי להביא זאת לידיעת חברי
> העמותה אם תרצה בזאת.
> עד אז, אנו מאמינים כי אנו פעלנו כדין, ובהתחשב בכך שאנו הסתמכנו על תחקיר
> וסרטון וידאו שצפינו בו כולנו, הרי שאנו חושבים שהדברים מדברים בעד עצמם.
> אנו מזמינים אותך לעדכן אותנו על התפתחות החקירה, ובינתיים נמתין.
>
> בברכה,
> תומר בריסקר, בשם ועד עמותת המקור
>
> On Tue, 12 Feb 2019 at 18:27, Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:
> >
> > בתאריך 6/11 פרסם תומר בשם עמותת המקור הודעה מכפישה עלי מבלי לבחון כלל את
> אמיתות ההודעה.
> > ההודעה מקורה בכתבה מכפישה שפורסמה עלי ע"י מתחרה עסקי (חברת ידיעות) אף
> כלי תקשורת אחר לא פרסם את זה.
> >
> > עד כה לא נתקבלה התנצלות רשמית של העמותה ו\או של תומר.
> >
> > למרות שעמותת המקור הינה עמותה שיקרה לי מאד והייתי בועד המנהל השני שלה,
> עדיין איני מוכן לקבל הכפשה של שמי הן ברשימת התפוצה והן בעמוד הפייסבוק
> (בעמוד הפייסבוק ההודעה נמחקה)
> >
> > אני מכין תביעת דיבה על סך 50,000 ש"ח או יותר כנגד תומר בריסקר ועמותת
> המקור, ביחד וכל אחד לחוד.
> >
> >
> > --
> > Ori Idan CEO Helicon Books
> > http://www.heliconbooks.com
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Discussions mailing list
> > Discussions@hamakor.org.il
> > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
>
>
> --
> יום טוב,
> תומר בריסקר
>
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות