מה בדיוק הקשר בין ידיעות לבין המקור?
המקור הוציאו את דיבתי. אני דורש התנצלות רשמית מהוועד.
נראה שהוועד מעוניין בריקון קופת העמותה ובמשפט מתוקשר שיצור שם רע לעמותה.

הדיון יישאר ציבורי עד שלא אקבל התנצלות רשמית מהוועד.
נראה שלוועד יותר חשוב להוציא את דיבתי מאשר לקדם את העמותה.

-- 
Ori Idan CEO Helicon Books
http://www.heliconbooks.com

On Wed, Feb 13, 2019 at 10:28 AM Tzafrir Cohen <tzaf...@cohens.org.il>
wrote:

> שלום,
>
>
> (הודעה פרטית)
>
>
> On 13/02/2019 9:41, Ori Idan wrote:
>
> הדיון הוא ציבורי בכוונה ולא יסתיים עד שלא אראה התנצלות רשמית מתומר בריסקר
> בשם הועד.
>
>
> מכיוון שכך, ומכיוון שלא פירטת מהם המהלכים שלך מול ידיעות תקשורת (אם ישנם
> כאלו), אני מגבה את תומר ואת הוועד בכל צעד שימצאו לנכון.
>
>
> -- צפריר
>
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות