מאיר יקירי,
חוששני שאתה מבלבל בין דיונים אדמיניסטרטיביים הקשורים לניהול והתנהלות
העמותה לבין דיונים הקשורים לתוכנה חופשית נטו.

הדיונים האדמיניסטרטיביים חייבים להתקיים באיזשהו פורום ובאיזושהי צורה.
זה חלק מהתהליך הדמוקרטי וזה חלק מהמחיר על כך שאנו צריכים בכלל עמותה
לניהול עניינים כספיים ולייצוג הקהילה בפני גופים אחרים.

כל נסיון להשתיק דיונים אדמיניסטרטיביים הוא חשוד כנסיון לסתום פיות. יש
אנשים שיש להם דעה על התנהלות העמותה וזכותם להזדמנות להשפיע על התנהלות
העמותה.
אם לא על ידי דיונים כאן, איך הם יעשו זאת?
ואל תגיד לי שהתשובה היא לקיים דיונים באסיפה הכללית - האסיפה הכללית
מתקיימת במקרה "הטוב" רק פעמיים בשנה וגם אז כולם רוצים להחליט מהר, לסיים
ולברוח חזרה הביתה.

מה שאפשר לעשות זה מה שכבר הצעתי - לפצל את רשימת הדיוור הזו לשתי רשימות
דיוור - אחת לדיונים אדמיניסטרטיביים מהסוג השנוא עליך ואתה לא תהיה מנוי
עליה, ושניה לדיונים טכניים וחצי-טכניים כאוות נפשך.

--- עומר זק


On Wed, 2019-06-26 at 19:12 +0300, Meir Kriheli wrote:
> די כבר, גמרתם כל רצון טוב שנשאר לגבי העמותה הזו. סיגרו אותה וזהו.
> 
> On Wed, Jun 26, 2019 at 4:32 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com>
> wrote:
> > On Thu, Jun 20, 2019 at 9:42 AM Aviv Sela <avivsel...@gmail.com>
> > wrote:
> > > אם היה מתפרסם בעיתון הנפוץ ביותר במדינה ידיעה שחבר מרכזי בעמותה
> > > כלשהי תקף באופן סדרתי נשים (מחוץ לכתלי העמותה והאירועים
> > > שבאירגונה), והעמותה לא היתה מבקשת מאנשים שיכול להיות שנפגעו מאותו
> > > פעיל ליצור קשר כדי שתוכל לספק להם תמיכה ויעוץ היא היתה כושלת
> > > בתפקידה. מעבר לענייני השם הטוב של אנשים ספציפים, מדובר על שמירה
> > > על הבטחון של מאות ואלפי האנשים שבאים לאירועי העמותה. 
> > > 
> > > 
> > 
> > שלום אביב ושאר חברי העמותה.
> > כאשר עיתון כלשהו (בעיקר ידיעות) מפרסם משהו, כל אדם בר דעת יודע שיש
> > סבירות לאינטרס מאחורי זה.
> > נתחיל בזה שאף אחד לא פרסם שחבר עמותה תקף באופן סדרתי נשים, זו המצאה
> > שלך אביב.
> > כדי שתבינו עד כמה חשוב לבדוק דברים קראו כאן: https://yit.oriidan.in
> > fo
> > שפטו בעצמכם האם זה לא מגוחך?
> > כמו כן שפטו בעצמכם האם הועד פעל נכון בכך שלא בדק את הדברים?
-- 
"Prior to capitalism, the way people amassed great wealth was by
looting, plundering and enslaving their fellow man. Capitalism made it
possible to become wealthy by serving your fellow man." - Walter E.
Williams
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html


_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות