במקרה הזה אפשר להאשים אותף. במקום לחפור פה ולהציע הצעות לא מקובלות (אני
אביא כדור רק אם הוא לא ישחק), עשה מה שצריך וקח לבית המשפט במקום לזבל פה.

העמותה הזו נהרסה עבור לא מעט אנשים בעקבות החפירות שלך פה (וכבורי לפחות גם
עם החפירות האינסופיות של ה-COC). יש פה הכל, חוץ מהדברים שהקמנו את העמותה
עבורם.

די!

On Wed, Jun 26, 2019 at 7:47 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:

> אפשר להאשים את הועד הנוכחי עם "קוד ההתנהגות" שכפי הנראה לא מחייב אותם :-)
> מרגע שפורסם "קוד ההתנהגות" החלו דיונים חסרי טעם. אני מהתחלה התנגדתי לקוד
> ההתנהגות לא בגלל שחשבתי שזה בסדר להטריד אנשים או לגרום להם עוול אלא בגלל
> עודף הדיונים על הנושא.
> עכשיו התברר שקוד ההתנהגות הוא רק דיבורים כי את הועד הוא לא מחייב, אלא אם
> כן הכפשת שמו של חבר עמותה ברבים אינה חלק מקוד ההתהגות.
>
>
>
> --
> Ori Idan CEO Helicon Books
> http://www.heliconbooks.com
>
>
>
>
>
> On Wed, Jun 26, 2019 at 7:12 PM Meir Kriheli <mkrih...@gmail.com> wrote:
>
>> די כבר, גמרתם כל רצון טוב שנשאר לגבי העמותה הזו. סיגרו אותה וזהו.
>>
>> On Wed, Jun 26, 2019 at 4:32 PM Ori Idan <o...@heliconbooks.com> wrote:
>>
>>>
>>> On Thu, Jun 20, 2019 at 9:42 AM Aviv Sela <avivsel...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> אם היה מתפרסם בעיתון הנפוץ ביותר במדינה ידיעה שחבר מרכזי בעמותה כלשהי
>>>> תקף באופן סדרתי נשים (מחוץ לכתלי העמותה והאירועים שבאירגונה), והעמותה לא
>>>> היתה מבקשת מאנשים שיכול להיות שנפגעו מאותו פעיל ליצור קשר כדי שתוכל לספק
>>>> להם תמיכה ויעוץ היא היתה כושלת בתפקידה. מעבר לענייני השם הטוב של אנשים
>>>> ספציפים, מדובר על שמירה על הבטחון של מאות ואלפי האנשים שבאים לאירועי
>>>> העמותה.
>>>>
>>>> שלום אביב ושאר חברי העמותה.
>>> כאשר עיתון כלשהו (בעיקר ידיעות) מפרסם משהו, כל אדם בר דעת יודע שיש
>>> סבירות לאינטרס מאחורי זה.
>>> נתחיל בזה שאף אחד לא פרסם שחבר עמותה תקף באופן סדרתי נשים, זו המצאה שלך
>>> אביב.
>>> כדי שתבינו עד כמה חשוב לבדוק דברים קראו כאן: https://yit.oriidan.info
>>> שפטו בעצמכם האם זה לא מגוחך?
>>> כמו כן שפטו בעצמכם האם הועד פעל נכון בכך שלא בדק את הדברים?
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Discussions mailing list
>>> Discussions@hamakor.org.il
>>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>>
>>
>>
>> --
>> Meir Kriheli
>> http://meirkriheli.com
>>
>

-- 
Meir Kriheli
http://meirkriheli.com
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות