On 26/06/2019 16:32, Ori Idan wrote:
> 
> On Thu, Jun 20, 2019 at 9:42 AM Aviv Sela <avivsel...@gmail.com
> <mailto:avivsel...@gmail.com>> wrote:
> 
>   אם היה מתפרסם בעיתון הנפוץ ביותר במדינה ידיעה שחבר מרכזי בעמותה
>   כלשהי תקף באופן סדרתי נשים (מחוץ לכתלי העמותה והאירועים שבאירגונה),
>   והעמותה לא היתה מבקשת מאנשים שיכול להיות שנפגעו מאותו פעיל ליצור קשר
>   כדי שתוכל לספק להם תמיכה ויעוץ היא היתה כושלת בתפקידה. מעבר לענייני
>   השם הטוב של אנשים ספציפים, מדובר על שמירה על הבטחון של מאות ואלפי
>   האנשים שבאים לאירועי העמותה. 
> 
> שלום אביב ושאר חברי העמותה.
> כאשר עיתון כלשהו (בעיקר ידיעות) מפרסם משהו, כל אדם בר דעת יודע שיש
> סבירות לאינטרס מאחורי זה.
> נתחיל בזה שאף אחד לא פרסם שחבר עמותה תקף באופן סדרתי נשים, זו המצאה שלך
> אביב.

ידיעות אחרונות ו־ynet פרסמו „תחקיר: הרופא המתחזה שהטריד מינית עשרות נשים״:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388869,00.html
(אבל אתה צודק שהם לא כתבו שם במפורש שמדובר על חבר עמותת המקור)

> כדי שתבינו עד כמה חשוב לבדוק דברים קראו כאן: https://yit.oriidan.info
> שפטו בעצמכם האם זה לא מגוחך?
> כמו כן שפטו בעצמכם האם הועד פעל נכון בכך שלא בדק את הדברים?

תטל״א. זו אינה תשובה עניינית לגבי מה שאיש זה או אחר היה צריך לעשות
בתגובה לפרסום זה או אחר. אף אחד לא מחזיק אצלו בראש מפת אינטרסים.

בינתיים תזכורת: הידיעות עדיין הנ״ל זמינות:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388869,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5390547,00.html

לא מצאתי קישור אליהם בדף המפורט שאליו הפנה אורי ולכן כשירות לקוראים
המשכילים אני מפנה אליהם. לי אין מושג מה נכון. לפחות אף אחד מאנשי ynet לא
מציין בתוקף רב כאן עשרות פעמים עד כמה הוא צודק.

ואם כבר טרחתי לכתוב, ואם מישהו עדיין קורא: שישה ימים אחרי האספה באסטר
משתחרר, ואחרי עוד ארבעה ימים אנחנו חוגגים (או לפחות: מציינים) את זה,
בבורסה ברמת גן:
https://wiki.debian.org/ReleasePartyBuster/Israel/RamatGan

מאיר, אני מקווה שאתה עדיין קורא.

-- צפריר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות