El d?a 5 de junio de 2008 13:19, Leandro Regueiro
<leandro.regueiro at gmail.com> escribi?:
>
> > O problema de firefox ? que ten unha documentaci?n extremadamente pobre,
> > dispersa e desactualizada en canto ? metodolox?a de traduci?n (as s?as
> > propias ferramentas de traduci?n est?n desactualizadas).
> > Entendo pois, que un dos elementos importantes da localizaci?n do firefox
> > non s? est? en localizalo (importante), sen?n en explicar como se fai, como
> > se proba a localizaci?n antes de subir ao CVS, ou como podes traballar con
> > outros formatos para o uso de aplicaci?ns locais (no teu computador) de
> > ferramentas de localizaci?n (Kbabel, gtranslator, poedit...) que son as que
> > co?ecemos todos e todas. Sen ser un elemento cr?tico, traballar con po pode
> > axudarnos a sentirnos comodos e c?modas nas localizaci?n (formato
> > reco?ec?bel- entendamos que non todo o mundo est? a utilizar ferramentas de
> > traducu?n asistida como OLT ou OmegaT ou Pootle para desenvolver o traballo
> > de localizaci?n) de traballo para o estandar LISA, que ademais permita o uso
> > masivo e sen complicaci?ns de TMX.
> > Repito, non ? necesario para traballar coas TMX, pero si nos resulta un
> > formato reco?ecibel por nos, moito m?is que as estructura dos dtd.
> > O outro ? traballar cunha ferramenta determinada (OLT) para a localizaci?n.
> > Novamente entendo que ? un erro. A cuesti?n non est? en que ferramenta se
> > utilice (apostamos para o traballo en local por OmegaT (por exemplo) tam?n,
> > non?) sen?n como artellamos un traballo conxunto, sustentabel e
> > reaprobeitabel da localizaci?n da aplicaci?n "nun idioma-formato co?ecido e
> > reco?ec?bel por outras aplicaci?ns".
> >
> >
> > ? necesario dispor de filtros que nos permitan traballar con po (resulta
> > repetitivo pero ? un formato no que podemos sentirnos c?modos e c?modas
> > traballando- pootle xa os ten). Como se est?n xerando eses po??? e os
> > pot???. E o cami?o contrario???.
> > OLT soporta propietes e relativamente dtd, que se non lembro mal hai que
> > revisar a man. Volvemos ao de antes. Dependemos dunha ferramenta
> > determinada, que por exemplo neste intre non se est? mantendo nen
> > desenvolvendo. A?nda que poidamos facer uso das TMX pechamonos ao uso dunha
> > aplicaci?n.
> >
> > Como son os ciclos de produci?n dos binarios do CVS???
> > Entendo que ? importante ter aposibilidade de probar as localizaci?ns (xpi)
> > . Poden xerarse inconsistencias no constexto da aplicaci?n que pasen ao CVS
> > se non podes probar (importante facer as probas no ciclo de localizaci?n)
> > dun xeito sinxelo no computador local.
> >
> > A min a localizaci?n de firefox estame xerando moitas d?vidas cara a
> > estandarizar unha metodolox?a.
> > Neste caso non estamos a falar dunha aplicaci?n cun nicho de uso
> > restrinxido, sen?n de uso com?n, masivo e a d?as de hoxe podemos dicer
> > popular. De ah? que me salten esas d?vidas. Con outras aplicaci?ns tal vez
> > non ter?a estas preguntas que me fago a min mesmo na cabeza.
> > Supo?o que ? unha proba pola que hai que pasar para madurar a estratexia que
> > se adoptou no encontro.
>
> Eu tam?n o supo?o. Isto ? o que pasa cando nun proxecto nin sequera
> montan unha m?nima infrastructura estable para axudar ? traduci?n. Non
> ? que os outros proxectos sexan mellores, pero como ben di Xabier,
> polo menos usan os ficheiros .po que todos co?ecemos.
>
> Ata logo,
>                  Leandro Regueiro
> _______________________________________________

Ola a todos.

Apunteime ?s listas de traduci?n ao galego fai pouco e a?nda te?o que
bastante que aprender antes de comezar a falar, pero gustar?ame
compartir con vos este artigo dun dos tradutores do Firefox ao
esloveno, no que fai un interesante resumo de como empregar o
Translate Toolkit para traballar coas cadenas do Firefox 3.


Translate Toolkit and Firefox - a Primer:
http://brian.kingsonline.net/talk/?p=306


Sa?dos.

--

Enrique G. Paredes

------------------------------------------------------

Responderlle a