Enrique G. Paredes escribiu:
> El d?a 5 de junio de 2008 13:19, Leandro Regueiro
> <leandro.regueiro  gmail.com> escribi?:
>>> O problema de firefox ? que ten unha documentaci?n extremadamente pobre,
>>> dispersa e desactualizada en canto ? metodolox?a de traduci?n (as s?as
>>> propias ferramentas de traduci?n est?n desactualizadas).
>>> Entendo pois, que un dos elementos importantes da localizaci?n do firefox
>>> non s? est? en localizalo (importante), sen?n en explicar como se fai, como
>>> se proba a localizaci?n antes de subir ao CVS, ou como podes traballar con
>>> outros formatos para o uso de aplicaci?ns locais (no teu computador) de
>>> ferramentas de localizaci?n (Kbabel, gtranslator, poedit...) que son as que
>>> co?ecemos todos e todas. Sen ser un elemento cr?tico, traballar con po pode
>>> axudarnos a sentirnos comodos e c?modas nas localizaci?n (formato
>>> reco?ec?bel- entendamos que non todo o mundo est? a utilizar ferramentas de
>>> traducu?n asistida como OLT ou OmegaT ou Pootle para desenvolver o traballo
>>> de localizaci?n) de traballo para o estandar LISA, que ademais permita o uso
>>> masivo e sen complicaci?ns de TMX.
>>> Repito, non ? necesario para traballar coas TMX, pero si nos resulta un
>>> formato reco?ecibel por nos, moito m?is que as estructura dos dtd.
>>> O outro ? traballar cunha ferramenta determinada (OLT) para a localizaci?n.
>>> Novamente entendo que ? un erro. A cuesti?n non est? en que ferramenta se
>>> utilice (apostamos para o traballo en local por OmegaT (por exemplo) tam?n,
>>> non?) sen?n como artellamos un traballo conxunto, sustentabel e
>>> reaprobeitabel da localizaci?n da aplicaci?n "nun idioma-formato co?ecido e
>>> reco?ec?bel por outras aplicaci?ns".
>>>
>>>
>>> ? necesario dispor de filtros que nos permitan traballar con po (resulta
>>> repetitivo pero ? un formato no que podemos sentirnos c?modos e c?modas
>>> traballando- pootle xa os ten). Como se est?n xerando eses po??? e os
>>> pot???. E o cami?o contrario???.
>>> OLT soporta propietes e relativamente dtd, que se non lembro mal hai que
>>> revisar a man. Volvemos ao de antes. Dependemos dunha ferramenta
>>> determinada, que por exemplo neste intre non se est? mantendo nen
>>> desenvolvendo. A?nda que poidamos facer uso das TMX pechamonos ao uso dunha
>>> aplicaci?n.
>>>
>>> Como son os ciclos de produci?n dos binarios do CVS???
>>> Entendo que ? importante ter aposibilidade de probar as localizaci?ns (xpi)
>>> . Poden xerarse inconsistencias no constexto da aplicaci?n que pasen ao CVS
>>> se non podes probar (importante facer as probas no ciclo de localizaci?n)
>>> dun xeito sinxelo no computador local.
>>>
>>> A min a localizaci?n de firefox estame xerando moitas d?vidas cara a
>>> estandarizar unha metodolox?a.
>>> Neste caso non estamos a falar dunha aplicaci?n cun nicho de uso
>>> restrinxido, sen?n de uso com?n, masivo e a d?as de hoxe podemos dicer
>>> popular. De ah? que me salten esas d?vidas. Con outras aplicaci?ns tal vez
>>> non ter?a estas preguntas que me fago a min mesmo na cabeza.
>>> Supo?o que ? unha proba pola que hai que pasar para madurar a estratexia que
>>> se adoptou no encontro.
>> Eu tam?n o supo?o. Isto ? o que pasa cando nun proxecto nin sequera
>> montan unha m?nima infrastructura estable para axudar ? traduci?n. Non
>> ? que os outros proxectos sexan mellores, pero como ben di Xabier,
>> polo menos usan os ficheiros .po que todos co?ecemos.
>>
>> Ata logo,
>>                  Leandro Regueiro
>> _______________________________________________
> 
> Ola a todos.
> 
> Apunteime ?s listas de traduci?n ao galego fai pouco e a?nda te?o que
> bastante que aprender antes de comezar a falar, pero gustar?ame
> compartir con vos este artigo dun dos tradutores do Firefox ao
> esloveno, no que fai un interesante resumo de como empregar o
> Translate Toolkit para traballar coas cadenas do Firefox 3.
> 
> 
> Translate Toolkit and Firefox - a Primer:
> http://brian.kingsonline.net/talk/?p=306
> 
> 
> Sa?dos.
> 
> --
> 
> Enrique G. Paredes
> 
> ------------------------------------------------------

Benvido!

Grazas pola achega.

Sa?dos

Responderlle a