> O problema de firefox ? que ten unha documentaci?n extremadamente pobre,
> dispersa e desactualizada en canto ? metodolox?a de traduci?n (as s?as
> propias ferramentas de traduci?n est?n desactualizadas).
> Entendo pois, que un dos elementos importantes da localizaci?n do firefox
> non s? est? en localizalo (importante), sen?n en explicar como se fai, como
> se proba a localizaci?n antes de subir ao CVS, ou como podes traballar con
> outros formatos para o uso de aplicaci?ns locais (no teu computador) de
> ferramentas de localizaci?n (Kbabel, gtranslator, poedit...) que son as que
> co?ecemos todos e todas. Sen ser un elemento cr?tico, traballar con po pode
> axudarnos a sentirnos comodos e c?modas nas localizaci?n (formato
> reco?ec?bel- entendamos que non todo o mundo est? a utilizar ferramentas de
> traducu?n asistida como OLT ou OmegaT ou Pootle para desenvolver o traballo
> de localizaci?n) de traballo para o estandar LISA, que ademais permita o uso
> masivo e sen complicaci?ns de TMX.
> Repito, non ? necesario para traballar coas TMX, pero si nos resulta un
> formato reco?ecibel por nos, moito m?is que as estructura dos dtd.
> O outro ? traballar cunha ferramenta determinada (OLT) para a localizaci?n.
> Novamente entendo que ? un erro. A cuesti?n non est? en que ferramenta se
> utilice (apostamos para o traballo en local por OmegaT (por exemplo) tam?n,
> non?) sen?n como artellamos un traballo conxunto, sustentabel e
> reaprobeitabel da localizaci?n da aplicaci?n "nun idioma-formato co?ecido e
> reco?ec?bel por outras aplicaci?ns".
>
>
> ? necesario dispor de filtros que nos permitan traballar con po (resulta
> repetitivo pero ? un formato no que podemos sentirnos c?modos e c?modas
> traballando- pootle xa os ten). Como se est?n xerando eses po??? e os
> pot???. E o cami?o contrario???.
> OLT soporta propietes e relativamente dtd, que se non lembro mal hai que
> revisar a man. Volvemos ao de antes. Dependemos dunha ferramenta
> determinada, que por exemplo neste intre non se est? mantendo nen
> desenvolvendo. A?nda que poidamos facer uso das TMX pechamonos ao uso dunha
> aplicaci?n.
>
> Como son os ciclos de produci?n dos binarios do CVS???
> Entendo que ? importante ter aposibilidade de probar as localizaci?ns (xpi)
> . Poden xerarse inconsistencias no constexto da aplicaci?n que pasen ao CVS
> se non podes probar (importante facer as probas no ciclo de localizaci?n)
> dun xeito sinxelo no computador local.
>
> A min a localizaci?n de firefox estame xerando moitas d?vidas cara a
> estandarizar unha metodolox?a.
> Neste caso non estamos a falar dunha aplicaci?n cun nicho de uso
> restrinxido, sen?n de uso com?n, masivo e a d?as de hoxe podemos dicer
> popular. De ah? que me salten esas d?vidas. Con outras aplicaci?ns tal vez
> non ter?a estas preguntas que me fago a min mesmo na cabeza.
> Supo?o que ? unha proba pola que hai que pasar para madurar a estratexia que
> se adoptou no encontro.

Eu tam?n o supo?o. Isto ? o que pasa cando nun proxecto nin sequera
montan unha m?nima infrastructura estable para axudar ? traduci?n. Non
? que os outros proxectos sexan mellores, pero como ben di Xabier,
polo menos usan os ficheiros .po que todos co?ecemos.

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a