Vou tentar facelo de memoria (moi mala por desgraza a que te?o).
O xpi ? un formato que podes usar como extensi?n de firefox.
-ter?s que xerar o manifest como en calquera outra extenxi?n.
-o chrome cont?n os paquetes de lingua e un ficheiro coas rutas relativas de
onde se coloca cada paquete localizado (non?).
Supo?o que a xente de Mancomun poder? informar moito mellor de como xeraron
eles o xpi.
-xerar o arquivo jar para as locale, que cont?n os cartafoles cos ficheiros
traducidos (dtd e propiesties).

A estructura xa a tes no CVS (engade m?is ficheiros que hai que traducir que
na versi?n 2 que se puxo en galego) polo que o ?nico que entendo que hai que
facer ? empaquetar en jar o contido do chrome, crear o manifest e xerar o
xpi (xeralo directamente ou crear un zip e cambiarlle extenxi?n "a pelo" (mv
p.e.) a xpi).

Esa ? a teor?a.


O problema de firefox ? que ten unha documentaci?n extremadamente pobre,
dispersa e desactualizada en canto ? metodolox?a de traduci?n (as s?as
propias ferramentas de traduci?n est?n desactualizadas).
Entendo pois, que un dos elementos importantes da localizaci?n do firefox
non s? est? en localizalo (importante), sen?n en explicar como se fai, como
se proba a localizaci?n antes de subir ao CVS, ou como podes traballar con
outros formatos para o uso de aplicaci?ns locais (no teu computador) de
ferramentas de localizaci?n (Kbabel, gtranslator, poedit...) que son as que
co?ecemos todos e todas. Sen ser un elemento cr?tico, traballar con po pode
axudarnos a sentirnos comodos e c?modas nas localizaci?n (formato
reco?ec?bel- entendamos que non todo o mundo est? a utilizar ferramentas de
traducu?n asistida como OLT ou OmegaT ou Pootle para desenvolver o traballo
de localizaci?n) de traballo para o estandar LISA, que ademais permita o uso
masivo e sen complicaci?ns de TMX.
Repito, non ? necesario para traballar coas TMX, pero si nos resulta un
formato reco?ecibel por nos, moito m?is que as estructura dos dtd.
O outro ? traballar cunha ferramenta determinada (OLT) para a localizaci?n.
Novamente entendo que ? un erro. A cuesti?n non est? en que ferramenta se
utilice (apostamos para o traballo en local por OmegaT (por exemplo) tam?n,
non?) sen?n como artellamos un traballo conxunto, sustentabel e
reaprobeitabel da localizaci?n da aplicaci?n "nun idioma-formato co?ecido e
reco?ec?bel por outras aplicaci?ns".


? necesario dispor de filtros que nos permitan traballar con po (resulta
repetitivo pero ? un formato no que podemos sentirnos c?modos e c?modas
traballando- pootle xa os ten). Como se est?n xerando eses po??? e os
pot???. E o cami?o contrario???.
OLT soporta propietes e relativamente dtd, que se non lembro mal hai que
revisar a man. Volvemos ao de antes. Dependemos dunha ferramenta
determinada, que por exemplo neste intre non se est? mantendo nen
desenvolvendo. A?nda que poidamos facer uso das TMX pechamonos ao uso dunha
aplicaci?n.

Como son os ciclos de produci?n dos binarios do CVS???
Entendo que ? importante ter aposibilidade de probar as localizaci?ns (xpi)
. Poden xerarse inconsistencias no constexto da aplicaci?n que pasen ao CVS
se non podes probar (importante facer as probas no ciclo de localizaci?n)
dun xeito sinxelo no computador local.

A min a localizaci?n de firefox estame xerando moitas d?vidas cara a
estandarizar unha metodolox?a.
Neste caso non estamos a falar dunha aplicaci?n cun nicho de uso
restrinxido, sen?n de uso com?n, masivo e a d?as de hoxe podemos dicer
popular. De ah? que me salten esas d?vidas. Con outras aplicaci?ns tal vez
non ter?a estas preguntas que me fago a min mesmo na cabeza.
Supo?o que ? unha proba pola que hai que pasar para madurar a estratexia que
se adoptou no encontro.


Sa?dos.--------- Mensaje Original --------
De: Tradució n ao galego de Mozilla e familia | translation to
Galician language of Mozilla apps <galician at mozdev.org>
Para: galician at mozdev.org <galician at mozdev.org>
Asunto: Re: [Galician] MOZILLA HEAD GL
Fecha: 04/06/08 23:23

>
>
>
> Xabier escribiu:
> &gt; Que quere dicer pasalo a extesi?n?
> &gt;
> &gt; Sa?dos.
> &gt;
>
> Pois, facer unha extensi?n de instalaci?n de idioma, por exemplo coma a
> que ten a versi?n do firefox 2. Foi como ser traballou at? o de agora.
> polo menos desde que eu ando metido nisto que non ? moito.
>
>
> &gt;
> &gt; --------- Mensaje Original --------
> &gt; De: Traduci&amp;#243; n ao galego de Mozilla e familia | translation
to
> &gt; Galician language of Mozilla apps &lt;galician at mozdev.org&gt;
> &gt; Para: Traduci&amp;#243; n ao galego de Mozilla e familia |
translation to
> &gt; Galician language of Mozilla apps &lt;galician at mozdev.org&gt;
> &gt; Asunto: Re: [Galician] MOZILLA HEAD GL
> &gt; Fecha: 04/06/08 19:04
> &gt;
> &gt;&gt; damufo escrebeu:
> &gt;&gt; &amp;gt;
> &gt;&gt; &amp;gt; De todos modos, penso que ser?a bo que os que quixesen o
puidesen
> &gt;&gt; &amp;gt; avaliar de algunha maneira
> &gt;&gt; &amp;gt; Algu?n co?ece como poder compilar ou pasar a traduci?n
do firefox a
> &gt;&gt; &amp;gt; extensi?n, para polo menos as? poder probalo. Como fan
os que o est?n
> &gt; a
> &gt;&gt; &amp;gt; traducir?
> &gt;&gt; &amp;gt;
> &gt;&gt;
> &gt;&gt; Pois a verdade ? que tes raz?n; eu supo?o que a xente de mozilla
coller?
> &gt;&gt; o zip e aplicaralle scripts que empregar?n con todas as
traduci?ns para
> &gt;&gt; automatizar comprobacions como codificacion de caracteres,
completitude
> &gt;&gt; e tal; non creo que os te?an ? vista. En canto ao ao das
extensi?ns nin
> &gt;&gt; idea, o ?nico que lin sobre elas dic?a que non eran o cami?o para
a
> &gt;&gt; versi?n oficial, co cal xa non segu?n lendo; pero se algu?n o
sabe que
> &gt;&gt; avise, estar?a ben que o puideramos ir probando. Se tal cando
termine
> &gt;&gt; odo iste proceso pregunt?moslles, eu agora preferir?a non
enredalos.
> &gt;&gt;
> &gt;&gt; &amp;gt; Outra cousa, deixo un par de ligaz?ns por se son
interesantes, polo
> &gt; que
> &gt;&gt; &amp;gt; lin parace que axuda no proceso de revisi?n.
> &gt;&gt; &amp;gt; Litmus (http://litmus.mozilla.org/)
> &gt;&gt; &amp;gt; http://wiki.mozilla.org/Litmus
> &gt;&gt; &amp;gt;
> &gt;&gt; &amp;gt; _______________________________________________
> &gt;&gt; &amp;gt; Galician mailing list
> &gt;&gt; &amp;gt; Galician at mozdev.org
> &gt;&gt; &amp;gt; https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> &gt;&gt;
> &gt;&gt; --
> &gt;&gt; Xes?s Manuel Ben?tez Baleato        Coordenador de
mancomun.org
> &gt;&gt; Consellar?a de Innovaci?n e Industria         Xunta de
Galicia
> &gt;&gt; Praza de Europa, n? 15 - A, 6?C 15707  Santiago de Compostela
(Galiza)
> &gt;&gt; (0034) 638035310 Ext: 343820/ Fax: 881999113 
&amp;lt;suso.baleato @
> &gt; xunta.es&amp;gt;
> &gt;&gt; _______________________________________________
> &gt;&gt; Galician mailing list
> &gt;&gt; Galician at mozdev.org
> &gt;&gt; https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> &gt;&gt;
> &gt;
> &gt; _______________________________________________
> &gt; Galician mailing list
> &gt; Galician at mozdev.org
> &gt; https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> &gt;
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician at mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>

Responderlle a