W dniu 2016-10-12 o 22:35, Marna WALLE pisze:
Hello IBM-MAINers,
I wanted to ask about the usefulness of the IBM Education Assistance (IEA) for 
z/OS.

A little background:  IEA is found here:  
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks.nsf/pages/IBMIEAV22avail?Open and provides concise 
and technical information about a specific function introduced in z/OS.  For instance, 
there is a module there for Dynamic Logrec in z/OS V2.2.    It is intended to be a 
"one stop shopping" location for new enhancements in a z/OS release.  Of 
course, all information can also be found in the appropriate z/OS books.  We've had IEA 
for both z/OS V2.1 and V2.2.

My questions are:
1)  is this is still a good way to provide this information to you?
2) with all the other ways to learn about new functions, is IEA still needed by 
you?
3) are there particular topics in IEA that you like and want to continue to see 
in the future?  if so, which ones?

I know it and it's useful for me.
I treat it as "another source of SHARE presentations" - the format and content are quite similar.
This is good idea to keep it.
However I see some risk for the future: navigation. The more presentations will be the more complex task will be to find relevant topic. I don't know good solution for that, maybe except google-like search. BTW: The presentations usually DON'T get outdated - if you STILL don't know the feature XYZ introduced in z/OS "8 years old", the presentation about it usually will still be very interesting for you.

Regards
--
Radoslaw Skorupka
Lodz, Poland


---
Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione Banku 
przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie 
jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem 
niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania 
adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie 
lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być 
karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy niezwłocznie 
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale usunąć tę wiadomość 
włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub zapisane na dysku.

This e-mail may contain legally privileged information of the Bank and is 
intended solely for business use of the addressee. This e-mail may only be 
received by the addressee and may not be disclosed to any third parties. If you 
are not the intended addressee of this e-mail or the employee authorized to 
forward it to the addressee, be advised that any dissemination, copying, 
distribution or any other similar activity is legally prohibited and may be 
punishable. If you received this e-mail by mistake please advise the sender 
immediately by using the reply facility in your e-mail software and delete 
permanently this e-mail including any copies of it either printed or saved to 
hard drive.

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, 
www.mBank.pl, e-mail: kont...@mbank.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88. 
Według stanu na dzień 01.01.2016 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości 
wpłacony) wynosi 168.955.696 złotych.


----------------------------------------------------------------------
For IBM-MAIN subscribe / signoff / archive access instructions,
send email to lists...@listserv.ua.edu with the message: INFO IBM-MAIN

Reply via email to