I com que soc entomoleg us dire que son larves de dípter.
Els que jo he vist son taquinids. Parents del que es mengen als
animals morts.

Segur que si, però tenien una pinta de cuc...
;)


Albert Que


_______________________________________________
llista de correu de l'Internauta
llista@internauta.net
http://zeus.internauta.net/mailman/listinfo/internauta

Respondre per correu electrònic a