2009/2/2 Mikael Jansson <mik...@lisp.se>:
> *börjar sitt första inlägg med att gnälla*
<snip/>
> "CLISP" är någon som fastnat med CAPSLOCK när texten "clisp", den där
> Common Lisp-interpretern, skulle skrivas.  Common Lisp förkortas kort &
> gott Lisp, eller CL.

Aaarghh, jag är också i gnäll-modus. Ursäkt. Clisp har en interpreter
men också en compiler. Man kan välja, men interpretern ger inte alltid
samman resultat än compilern, så det är bättre att bara glömma
interpretern tycker jag.

/Ties

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till