> Nej det var därför det hade varit bra om det hade varit en CLISP på JVM
> och alla dialekter underlättar inte när man vill lära sig lisp svårt att 
> välja.
> 
ABCL då?

-- 
Mikael Jansson | http://mikael.jansson.be | GPG Key 0x88986608
Limp: The Vim Lisp IDE - http://mikael.jansson.be/hacking/limp

_______________________________________________
Lisp mailing list
Lisp@lisp.se
http://mailman.nocrew.org/cgi-bin/mailman/listinfo/lisp

Till