On Mon, 23 Aug 1999, Jacobo Tarrio wrote:

> E, ¿que máis ía dicir? Ah, si.. teño os seguintes paquetes traducidos na
> miña páxina:
> apt_gl.po.bz2
> ee.gl.po.bz2
> gedit.gl.po.bz2
> glade_gl.po.bz2
> gnome-media_gl.po.bz2
> grep-2.2f_gl.po.bz2
> hello-1.3.22_gl.po.bz2
> textutils_gl.po.bz2
> xchat_gl.po.bz2

    hmmm, non vexo ahí o wget... Mándocho de novo adxunto.

> Fan un total de... 3 máis 4, e levo 1... menos 2... 9, paquete arriba,
> paquete abaixo... :-) Na páxina web di que hai 13 rematados, ¿que se fixo
> deses 4 paquetes? ¿onde vai a súa fermosura? ¿os seus sorrisos? ¿onde van
> as súas gracias, os seus xogos, os...?

    Onde vai o Tarrío de sempre, que non quería saber nada dos
estupefacientes...

Di NON
--
 _
 /_) \/ / / email: mailto:r...@mundivia.es
/ \ / (_/  www : http://programacion.mundivia.es/ryu
[ GGL developer ] & [ IRCore developer ] & [ GPUL member ]

Attachment: wget_gl.po.bz2
Description: Binary data

Responderlle a