O Luns, 12 de Xuño de 2006 12:43, Xabi G. Feal escribiu:
> Home, BOOL2INT queda ben así (a xente que use transformación
> boolean->integer sabe qué é). Se hai descrición podes pór "Binaria a
> enteira" ou "Lóxica a enteira".

Vou facer o mesmo que fixeron tanto na tradución ao castellano como ao 
portugués: conservar os nomes orixinais das funcións.
O cal non é unha idea que me goste moito, dado que tanto excell como calc 
teñen estes nomes traducidos.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgp53mqn3fl8s.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a