O Martes, 13 de Xuño de 2006 11:39, Leandro Regueiro escribiu:

Vale, conservo os orixinais

> Ademais como seguramente a axuda ha seguir vindo en
> inglés, ha ser máis práctico conservar os nomes orixinais.

Algun/nha voluntario/a?

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpERYQAXmuTP.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a