Ola a todos,
últimamente estiven recollendo algúns termos para incluilos no
glosario ou para engadir algunha acepción máis. Envíovolos para que
dedes unha opinión sobre cal debería ser a súa tradución, ou sobre se
é aconsellable incluilos no glosario ou non.

Tamén estiven pensando en facer unha lista de abreviaturas do estilo
de "e.g.", etc, que sempre me din o que significan e ós dous minutos
xa non me lembro...

format = formatar, formatear?
zoom
tutorial
switch
pattern
preview
reference
rename
gradient
palette
resolution
offset
indent
render
justify
deselect
fullscreen
rename
border
metadata
portrait
landscape
clear
attribute
template
zoom = existe
toggle
selector
trace
flip
bitmap
canvas
scrollbar
match
tile
row
guideline
grid
highlight
snap
skew
regular
extrude
handles = os chismes estes que aparecen no lenzo ó redor dunha figura
para modificala
plotter
plot = representar?
standalone = independiente?
check = comprobar, marcar un cadro, verificar?
lock = bloquear
set = establecer
step??? paso, nivel?
misc
miscellaneous
publisher
clockwise
counterclokwise
frame = fotograma, marco, cadro??
display = visualización
connector = conectador
segment = sector
cue = sinal
tile
overlap = superpoñer
blur = !difuminar esvaecer,desenfocar
n/a
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a