Non sei se horario e antihorario son correctos. No caso de que o
sexan, recomendaremolos, a non ser que atopemos algunha forma mellor
de traducir clockwise e counterclockwise que entenda a xente sen ter
necesidade de acudir a un diccionario.

Eu xa propuxen algúns termos novos para incluir, agora tócavos a vós...

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

On 8/10/06, mvillarino <mvillar...@gmail.com> wrote:
O Xoves, 10 de Agosto de 2006 01:01, Xabi G. Feal escribiu:
> >  Usas esas palabras normalmente?
>
> Eu si, cousas da adicación :). Pero pode que fóra da literatura científica
> non sexa moi común. Vós veredes.
>

En química orgánica si son moi usadas, pero en oceanografia física o que se
usa é horário/anti-horário, para por exemplo, referir-se ao sentido de xiro
dos vórtices e ao sentido no que a aceleración de Coriolis desvia a
traxectória dun corpo en movimento.

--
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE


_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a