El miércoles,  9 de agosto de 2006 a las 13:39:20 +0200, Leandro Regueiro 
escribía:

 Omito as que non sei, as que están repetidas ou as que estean xa no
glosario do Trasno.

> format = formatar, formatear?

 Formatar.

> zoom

 Aumentar ou ampliar.

> pattern

 Patrón (e "template" tamén é "patrón").

> preview

 Previsualizar, previsualización.

> reference

 Referencia, ¿non?

> rename

 Cambiar o nome (non hai "renomear").

> gradient

 Gradiente.

> palette

 Paleta (a dos pintores, non a dos albaneis).

> resolution

 Resolución (de pantalla, de impresión).

> indent

 Nun texto: sangrar. Derivado: sangría.

> render

 Representar, debuxar.

> justify

 Xustificar (un texto).

> fullscreen

 Pantalla completa.

> metadata

 Metadatos (neoloxismo).

> portrait

 Retrato

> landscape

 Apaisado (orientación do papel)

> clear

 Borrar, limpar, despexar.

> attribute

 Atributo.

> toggle

 Cambiar, conmutar.

> trace

 Trazar, calcar, seguir.

> flip

 Invertir, virar.

> bitmap

 Mapa de bits.

> canvas

 Lenzo.

> scrollbar

 Barra de desprazamento

> match

 Coma verbo: encaixar, coincidir, buscar.

 Coma nome: coincidencia, correspondencia.

> tile

 Mosaico, azulexo.

> guideline

 Guidelines: Liñas mestras, directivas, normativa, orientacións.

> highlight

 Resaltar.

> skew

 Inclinar.

> regular

 Normal.

> handles = os chismes estes que aparecen no lenzo ó redor dunha figura

 Asas.

> plotter

 Plotter (é un tipo de impresora que se inventou para debuxar planos, e
hoxe en día emprégase tamén para facer carteis e para recortar vinilo).

> plot = representar?

 Debuxar, trazar.

> standalone = independiente?

 Independiente.

> check = comprobar, marcar un cadro, verificar?

 Comprobar, marcar.

> step??? paso, nivel?

 Paso.

> misc
> miscellaneous

 Varios, variados.

> publisher

 Editor (dun libro)

> clockwise

 Na dirección (¿no sentido?) das agullas do reloxo.

> counterclokwise

 Na dirección (¿?) contraria á das agullas do reloxo.

> frame = fotograma, marco, cadro??

 Marco, fotograma.

> display = visualización

 Pantalla, visualizar, visualización.

> segment = sector

 Segmento (de liña).

> cue = sinal

 Si, emprégase no teatro, cine, TV e radio.

> n/a

 n/a ("non aplicable") ou n/c ("non corresponde")

-- 
   Jacobo Tarrío     |     http://jacobo.tarrio.org/
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a