O Xoves, 10 de Agosto de 2006 01:01, Xabi G. Feal escribiu:
> >  Usas esas palabras normalmente?
>
> Eu si, cousas da adicación :). Pero pode que fóra da literatura científica
> non sexa moi común. Vós veredes.
>

En química orgánica si son moi usadas, pero en oceanografia física o que se 
usa é horário/anti-horário, para por exemplo, referir-se ao sentido de xiro 
dos vórtices e ao sentido no que a aceleración de Coriolis desvia a 
traxectória dun corpo en movimento.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpZI6axOt1Zt.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a