O Mércores, 9 de Agosto de 2006 13:39, Leandro Regueiro escribiu:
> de "e.g.", 
exampli gratia (por exemplo)

No seguinte, note-se a deformación reintegracionista, e recorde-se que 
supostamente o proxecto gnome ten un glosário (ver: pootle.translate.org)
>
> format = formatar, formatear?
formatar
> zoom
zun (ver Dicionário Alonso Estraviz), ampliar, ampliación
Nota: ainda non usei zun nunca.
> tutorial
titorial (de titor e titoria), a non ser que mudasen a norma
> switch
verbo: trocar, comutar, cambiar, mudar
substantivo: interruptor.
> pattern
padrón, estándar.
tesela, mosaico,...
> preview
antever, antevisión

> reference
referéncia, referir (-se a)
> rename
renomear, mudar o nome
> gradient
gradiente (nota: coñece alguén a orixe do nome: operador nabla?)
> palette
> resolution
resolución
> offset
desprazamento, deslocamento

> indent
indentar (vale, xa sei que antes eu puña endentar, pero non é correcto)
> render
debuxar, renderizar
> justify
xustificar
> deselect
deseleccionar
> fullscreen
pantalla completa
> border
contorno
> metadata
meta-dados (o que avisa non é traidor ;-))
> portrait
retrato
> landscape
apaisado (consulte-se o dicionário: orientación na que se pintan as paisaxes)
> clear
limpar, valeirar (xa avisei, non?)
> attribute
atributo, característica
> template
modelo (nen plantel nen óstias)
> toggle
comutar, activar/desactivar
> selector
> trace
trazar, traxexar
> flip
inverter
> bitmap
mapa de bits, bitmap
> canvas
área de debuxo, lenzo
> scrollbar
barra de desprazamento/deslocamento
> match
coindicir, concordar,
coincidéncia, concordáncia
> tile
mosaico, tesela (si, como en xeometría)
> row
fila, liña
> guideline
guia, liña de guia, liña-mestra
> grid
grella (recordatório; xa avisei)
> highlight
realzar
> snap
axustar
> skew
Home, unha parecida perguntei-na hai pouco:
skewness: asimetria
skew: sesgo, enviés, esguello 
(http://www.agal-gz.org/estraviz/modules.php?name=Dictionary&file=pesquisar&dicSearch=sesgo&searchType=exact)

> regular
normal,

> extrude
extruir, extrudir

> handles = os chismes estes que aparecen no lenzo ó redor dunha figura
asas, tiradores
> plotter
plotter, trazador
> plot = representar?
debuxar, representar tamén pode ser
> standalone = independiente?
si
> check = comprobar, marcar un cadro, verificar?
check this option: sinale esta opzón...
> set = establecer
estabelecer, configurar, axustar,
> step??? paso, nivel?
paso, etapa
> misc
> miscellaneous
miscelánea, vários
> publisher
editor
> clockwise
horário
> counterclokwise
anti-horário
> frame = fotograma, marco, cadro??
todas as que dis, tan frame é cada fotograma dun rolo de filme, como o é un 
marco de certas teorías da psicoloxia, como as molduras que se lle poñen aos 
cadros ou fotos, incluido o contorno branco co que se imprimen as fotos para 
non sobrepor a moldura na área impresa.
> display = visualización
mostrar (avisei), pantalla
> connector = conectador
> segment = sector
segmento tamén
> cue = sinal
e pista no sentido de rasto
> overlap = superpoñer
sobrepor, ver http://www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp (nota: 
aparece se procuras sobrepoñer)
> blur = !difuminar esvaecer,desenfocar
borrón, se te refires a un efeito no que se aplica unha matriz de convolución 
a unha imaxe que resulta nunha diminución dos gradientes a medidos a unha 
distáncia similar ao tamaño da matriz. Nota: o único contexto onde o atopei 
foi en  digikam_image_plugins_blur e análogos, como krita e pixie, iirc.
> n/a
n/d (not available -> non disponíbel)

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpS9AhkCXBxr.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a