On 8/9/06, mvillarino <mvillar...@gmail.com> wrote:
O Mércores, 9 de Agosto de 2006 17:53, Jacobo Tarrio escribiu:

Como mais abaixo só vexo a miña mensaxe, darei-me logo por aludido:

> > >> rename
> > >
> > > Cambiar o nome (non hai "renomear").
> >
> > No meu diccionario aparece renomear citando o seu uso na informática
>
> E co mal que soa...
Falta: nomear de novo :-P

> > >> flip
> > >
> > > Invertir, virar.
> >
> > será inverter...
>
> A partires de agora para min ha ser "invertar".

Segundo o dicionário RALG-ILG:
http://www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp

inverter
  v.t. 1. prop. e fig. Da-la volta a [unha cousa, orde, disposición, sentido,
etc.]. Invertía as cartas para que non lles vise as marcas. Non invérta-lo
sentido da miña resposta. // v.p. 2. Tornarse [unha cousa] o contrario do que
era. Hai quen di que os valores sociais se están invertendo.
OBS. Part. reg. invertido, part. irreg. inverso.


> > extrude = extruir, extrudir. Extrusión si que existe, pero non sei cal
> > é o verbo...
>
> Por iso non o puxen. Paréceme máis probable "extrudir".
De consultar wordreference.com, verase que a tradución de "to extrude" ao
castelán é "extrudir", e segundo google, parece que tamén en portugués
(procurando extrudir + caulino aparecen resultados, pero non de procurar
extruir + caulino).
Asi que habemos concluir que é extrudir. Ainda que no traballo sempre dicimos
extruir, extrusión, e extruido. (Ha acontecer o mesmo que con sangrar, que
in/endentar non é correcto, pero vai acabar por entrar no dicionário).

O de indentar vexoo máis complicado. No Microsoft Office úsase
sangrar, ou polo menos sangrado téñoo visto. O que dis respecto a que
usamos extruir e extruido é certo. Eu nunca oin o de extrudir. Pasa o
mesmo con renderizar...

Eu case optaría nestes casos por escoller a opción que usa a xente,
porque parece que son palabras para as que ainda non hai unha
tradución aceptada máis ou menos oficialmente e ir contra o que di a
xente é de parvos, se total despois vai ser dese xeito como se diga...

Ata logo,
        Leandro Regueiro

--
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE


_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a