O Mércores, 9 de Agosto de 2006 17:53, Jacobo Tarrio escribiu:

Como mais abaixo só vexo a miña mensaxe, darei-me logo por aludido:

> > >> rename
> > >
> > > Cambiar o nome (non hai "renomear").
> >
> > No meu diccionario aparece renomear citando o seu uso na informática
>
>  E co mal que soa...
Falta: nomear de novo :-P

> > >> flip
> > >
> > > Invertir, virar.
> >
> > será inverter...
>
>  A partires de agora para min ha ser "invertar".

Segundo o dicionário RALG-ILG:
http://www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp

inverter
   v.t. 1. prop. e fig. Da-la volta a [unha cousa, orde, disposición, sentido, 
etc.]. Invertía as cartas para que non lles vise as marcas. Non invérta-lo 
sentido da miña resposta. // v.p. 2. Tornarse [unha cousa] o contrario do que 
era. Hai quen di que os valores sociais se están invertendo. 
OBS. Part. reg. invertido, part. irreg. inverso.


> > extrude = extruir, extrudir. Extrusión si que existe, pero non sei cal
> > é o verbo...
>
>  Por iso non o puxen. Paréceme máis probable "extrudir".
De consultar wordreference.com, verase que a tradución de "to extrude" ao 
castelán é "extrudir", e segundo google, parece que tamén en portugués 
(procurando extrudir + caulino aparecen resultados, pero non de procurar 
extruir + caulino).
Asi que habemos concluir que é extrudir. Ainda que no traballo sempre dicimos 
extruir, extrusión, e extruido. (Ha acontecer o mesmo que con sangrar, que 
in/endentar non é correcto, pero vai acabar por entrar no dicionário).

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpDQFANyYHpd.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a