É o gran diccionario xerais da lingua e é do 2000. Pensaba que era máis novo...

On 8/10/06, Daniel Muñiz Fontoira <dmun...@gmail.com> wrote:

 Ola Leandro, cal é o teu dicionario e de que ano é??


 Leandro Regueiro escribió:
Ola outra vez,
 vexo que debería ter posto nalgúns casos a opción que eu escollin para
 a tradución de Inkscape e noutros casos citar o contexto no que
 apareceu, ou se solicitaba a tradución coma verbo, coma nome ou
 ambolos dous.

 On 8/9/06, Jacobo Tarrio <jtar...@trasno.net> wrote:

El miércoles, 9 de agosto de 2006 a las 13:39:20 +0200, Leandro Regueiro
escribía:

 Omito as que non sei, as que están repetidas ou as que estean xa no
 glosario do Trasno.

 > format = formatar, formatear?

 Formatar.

 No meu dicionario aparece formatear...


> zoom

 Aumentar ou ampliar.

 Eu usei achegar e alonxar para zoom in e zoom out. No resto deixei
 zoom porque no diccionario di que zoom é un aparello que se usa para
 ampliar... Tamén se poderia usar ampliacion...


> pattern

 Patrón (e "template" tamén é "patrón").

 pattern = Patrón, estándar, tesela, mosaico. Sobra algún ¿non?


> preview

 Previsualizar, previsualización.

 > reference

 Referencia, ¿non?

 Coma verbo supoño que sería referirse a


> rename

 Cambiar o nome (non hai "renomear").

 No meu diccionario aparece renomear citando o seu uso na informática


> gradient

 Gradiente.

 Traducindo o Inkscape vin que se usaba degradado. Confirmeino
 consultando a tradución do gimp.


> palette

 Paleta (a dos pintores, non a dos albaneis).

 > resolution

 Resolución (de pantalla, de impresión).

 > indent

 Nun texto: sangrar. Derivado: sangría.

 Máis abaixo falaron de indentar. Eu prefiro sangrar, pero deixamos
 indentar coma opción alternativa? eu diría que non...


> render

 Representar, debuxar.

 Preguntaba polo uso que se fai coma renderizar...


> justify

 Xustificar (un texto).

 > fullscreen

 Pantalla completa.

 > metadata

 Metadatos (neoloxismo).

 > portrait

 Retrato

 > landscape

 Apaisado (orientación do papel)

 > clear

 Borrar, limpar, despexar.

 e baleirar tamén


> attribute

 Atributo.

 máis abaixo citaban característica...


> toggle

 Cambiar, conmutar.

 alguén engadiu activar/desactivar


> trace

 Trazar, calcar, seguir.

 delinear ou algo así non vale, ¿non? vino nunha parte de Inkscape na
 que a partir dun mapa de bits extrae un camiño (path), ou sexa que
 vectoriza a imaxe. Poderiase usar vectorizar?


> flip

 Invertir, virar.

 será inverter...


> bitmap

 Mapa de bits.

 > canvas

 Lenzo.

 > scrollbar

 Barra de desprazamento

 > match

 Coma verbo: encaixar, coincidir, buscar.

 Coma nome: coincidencia, correspondencia.

 citaban ocorrencia noutra mensaxe...


> tile

 Mosaico, azulexo.

 tesela podería valer, pero para o contexto no que aparece en Inkscape
 non me convence ningunha. Alí falan de clonar obxectos... Non sei como
 explicalo, podedes baixar o Inkscape e ir ó menú Editar -> Clonar ->
 Create tiled clones...


> guideline

 Guidelines: Liñas mestras, directivas, normativa, orientacións.

 non Inkscape hai unhas liñas que sacas das regras e serven para guiar
 ou algo así. Eu usei liñas de guía


> highlight

 Resaltar.

 e resalte tamén. Falaban de realzar, pero non caio en cal é o
substantivo...


> skew

 Inclinar.

 > regular

 Normal.

 > handles = os chismes estes que aparecen no lenzo ó redor dunha figura

 Asas.

 Si, non se me ocorre nada mellor, agás tiradores para casos
 particulares nos que non valen as asas...


> plotter

 Plotter (é un tipo de impresora que se inventou para debuxar planos, e
 hoxe en día emprégase tamén para facer carteis e para recortar vinilo).

 tamén falaba do que fai "plot", trazador poderia valer...


> plot = representar?

 Debuxar, trazar.

 e representar non? "plot the sin(x) function"


> standalone = independiente?

 Independiente.

 > check = comprobar, marcar un cadro, verificar?

 Comprobar, marcar.

 e sigo engadindo verificar...


> step??? paso, nivel?
 Paso.
 alguen dixo etapa, que tamen me parece ben > misc
 > miscellaneous

 Varios, variados.

 e miscelánea que comentou alguén. Ainda me parece máis axeitado.


> publisher

 Editor (dun libro)

 e se non é dun libro senon dun documento...


> clockwise

 Na dirección (¿no sentido?) das agullas do reloxo.

 falaban de sentido horario e antihorario. No meu diccionario non
 veñen, pero supoño que poderemos estender o galego, que se ten que
 adaptar ós novos tempos...


> counterclokwise

 Na dirección (¿?) contraria á das agullas do reloxo.

 > frame = fotograma, marco, cadro??

 Marco, fotograma.

 > display = visualización

 Pantalla, visualizar, visualización.

 > segment = sector

 Segmento (de liña).

 No Inkscape tiven que usar sector, para os sectores coma os dos
 diagramas de sectores


> cue = sinal

 Si, emprégase no teatro, cine, TV e radio.

 falaban da marca do punteiro cando cambia para seleccionar ou algo
 así. Non se me ocorre nada mellor.

 border = contorno, bordo

 deselect = deseleccionar

 extrude = extruir, extrudir. Extrusión si que existe, pero non sei cal
 é o verbo...

 grid = grella, reixa. Eu usei reixa...

 overlap = sobrepoñer, superpoñer

 row = fila, liña. Creo que poderíamos quedar só con fila

 scroll = desprazar?? scroll with the mouse. the scroll button of the
mouse...

 set = establecer, configurar, axustar, marcar un cadro

 snap = axustar. Creo que non. Mellor pegarse, ou engancharse. Fala de
 cando unha ventá se snap a outra ou a un bordo da pantalla...

 switch = trocar, comutar, cambiar, mudar, interruptor

 template = Patrón, modelo

 tutorial = titorial Isto é todo por agora rapaces...

 Ata logo,
           Leandro Regueiro

________________________________

 _______________________________________________ Trasno
mailing list tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a