O Luns, 21 de Agosto de 2006 18:31, Leandro Regueiro escribiu:
Ei-la miña proposta:
> wrap=dividir?? No inkscape cando lle das a 'wrap' a paleta pasa de ter
> unha única fileira de cores a ter dúas, unha enriba da outra
dividir, envolver
>
> bitrate
taxa de bits
>
> empty = vacio?? no glosario de Trasno aparece así
vacio, valeiro (é con be ou con uvé?)
>
> extended = extendida, estendida??
ampliada
>
> file = clasificar??
arquivar
>
> fill = completar, recheo??
preencher

> que tal se cambiamos clipboard = cartafol por outra cousa e poñemos
> folder=cartafol coma opcion recomendada??
clipboard => porta-retallos (con ou sen trazo, descoñezo-o)
folder = cartafol

> font = tipografia??
tipografia, tipo de letra
>
> insert=insertar é correcto??
inserir
>
> italic=itálica é correcto??
itálica é un tipo de caixa que hai nalgunhas tipografias, non?
>
> label=etiquetar??
marcar, etiquetar,
>
> order (verbo)= solicitar,pedir, ocorresevos algun máis??
ordear, ordenar (que se non recordo mal, ambas valen)

> parser=analizador,interprete,...??
pode ser procesador? (non c.p.u)
to parse = descreber ou determinar a funzón e as formas dunha oración (a 
gramática), dividir unha orazón en palabras para facer isto.

>
> queue= cola é castelanismo?? ven no meu diccionario
cola, fila (?)

> revert = no Inkscape aparece coma volver a unha versión anterior do
> documento. no glosario aparece reverter coma traducion e no meu
> diccionario reverter non ten ese significado... poñermos revert=
> volver á version anterior??
pois reverter, voltar á versión anterior, non ten por qué ser só unha escolla.

> sharing= compartimento?? (acción de compartir)
compartizón, pero se o que comparte é un parceiro, talvez partilla poda ser 
unha opzón.
>
> journaling filesystem=sistema de ficheiros transaccional??
si.
>
> workspace = espazo de traballo??
si, ou área de traballo
>
> merge = mesturar, fusionar??
ou xuntar, unir
>
> missing (words)

a faltar (palabras)
>
> buddy??
colega, amigote,
>
> namespaces??
espazos de nomes
(en palabras de Guido van Rossum (our benevolent dictator for life): 
namespaces are a great thing, let's get more from them (mais ou menos).

>
> dock=acoplar??
si

>
> framework
a chave das noces.

>
> mailbox = buzon? no meu diccionario ven asi
Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mailbox pode ser ou a caixa onde se deita o correo,
ou un dos dous sistema de armacenar o correo mais populares (nun cartafol vs. 
todo nun ficheiro). Precisamente lembro un artigo (merda, xa son as sete) na 
revista TodoLinux, comentando programas de xestión de correo electrónico, 
onde a KMail, versión castelá, a deus grazas, lle puñan como falta un erro 
deste estilo na traduzón
>
> queue = cola? no meu diccionario ven coma correcta
repe.

Até mañá.
>
> inset (coma verbo e substantivo)
>
> outset (coma verbo e substantivo)
>
> "swatches palette"
> (http://desktoppub.about.com/od/indesigntutorials/ss/id_swatches.htm).
> Non sei se hai que traducir swatches ou non...
>
> kerning (The process of adjusting the space between letters in text to
> improve the appearance of the text. A classic example is that the 'A'
> and 'v' in "Aviary" should slightly overlap.)
>
> anchor= beira??
>
> tooltip = globo de axuda, axuda emerxente?
>
> baseline (For text, the line on which most characters (i.e. 'x') rest.
> Some characters such as 'p' extend significantly below the baseline.
> Other characters such as 'O' usually extend a small amount below the
> baseline so that they optically appear to rest on the baseline.
> Inkscape can align text to a common baseline. Inkscape also uses the
> word to describe the point at which vertical text is aligned
> horizontally. The baseline is indicated by a small square when text is
> selected.)
>
> miter join = xuntura?
>
> bevel join = xuntura biselada?
>
>
> rename= queda renomear coma outra opción ó final ou que??
> render=renderizar???
> selector= selector, seleccionador??
> extrude=extrudir??
> connector = conectador ou conector?? Estou usando conectador porque é
> o único que aparece no meu diccionario...
> blur = non vale difuminar. podería ser esvaecer,desenfocar. Uso
> desenfocar... step=paso,nivel,capa???
> ratio= relación??
>
>
>
>
> Comparei o glosario de Trasno cunha copia que teño do que habia en
> Galego21 e atopei as seguintes cousas que habia no de Galego21 pero
> non no de Trasno, votade cales incluimos e cales non..
>
> aspect ratio =relación de aspecto,proporción de aspecto
> attach=anexar,incluír  Nota: Usar 'incluír' ou 'achegar' cando
> 'anexar' poida resultar ambigua
> bold=negriña
> buffer=memoria intermedia,almacenamento temporal
> cache=memoria caché
> close  Nota: 'Fechar' indica en moitos sitios que amais de pechar,
> ponse fecho.
> cluster=conglomerado
> embed=integrar,incrustar
> handler = xestionador
> output=saída
> query=pedir
> render=interpretar
> script=guión
> width=largo
>
>
> Ata logo,
>         Leandro Regueiro

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpLvRm8q8S3R.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a