O Martes, 22 de Agosto de 2006 15:45, Leandro Regueiro escribiu:

> > > stop = por exemplo nun degradado ás cores chamanlles stop. Non sei
> > > como expresar isto...
> >
> >  Paso.
>
> Hei ter que facer o que non deberiamos, mirar a tradución a outros
> idiomas...

Por que non deberiamos?

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpsEZfv310yK.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a