O Luns, 21 de Agosto de 2006 19:09, mvillarino escribiu:
> O Luns, 21 de Agosto de 2006 18:31, Leandro Regueiro escribiu:
Renganchamos:
>
> Ei-la miña proposta:
(continuazón)

> > order (verbo)= solicitar,pedir, ocorresevos algun máis??
>
> ordear, ordenar (que se non recordo mal, ambas valen)
nota: "comando" procede do latin "recado"

> > inset (coma verbo e substantivo)
> >
> > outset (coma verbo e substantivo)
Isto de onde sai?

> >
> > "swatches palette"
> > (http://desktoppub.about.com/od/indesigntutorials/ss/id_swatches.htm).
> > Non sei se hai que traducir swatches ou non...
swatch: en orixe é unha mostra de tea (da que deixan os representantes a 
xastres/costureiras). Na actualidade é unha marca de reloxios.

Portanto, paleta de mostras (de cores, neste caso)

> >
> > kerning (The process of adjusting the space between letters in text to
> > improve the appearance of the text. A classic example is that the 'A'
> > and 'v' in "Aviary" should slightly overlap.)
como dice Tarrio, deixa-o estar.

> >
> > anchor= beira??
<a href="">texto</a> => Ligazón
tamén áncora, risón,... ;-)

> > tooltip = globo de axuda, axuda emerxente?
valeria axuda a secas?
> >
> > baseline (For text, the line on which most characters (i.e. 'x') rest.
> > Some characters such as 'p' extend significantly below the baseline.
> > Other characters such as 'O' usually extend a small amount below the
> > baseline so that they optically appear to rest on the baseline.
> > Inkscape can align text to a common baseline. Inkscape also uses the
> > word to describe the point at which vertical text is aligned
> > horizontally. The baseline is indicated by a small square when text is
> > selected.)
liña de fondo, liña de base
(nota: a min as expresión liña-base, liña-guia, etc non me gostan)

> >
> > miter join = xuntura?
> >
> > bevel join = xuntura biselada?
> >
non sei, onde aparecen?
> >
> > rename= queda renomear coma outra opción ó final ou que??

Caghiná, agora que comezara a usar "mudar de nome"........

> > connector = conectador ou conector?? Estou usando conectador porque é
> > o único que aparece no meu diccionario...
pois conectador.

> > Comparei o glosario de Trasno cunha copia que teño do que habia en
> > Galego21 e atopei as seguintes cousas que habia no de Galego21 pero
> > non no de Trasno, votade cales incluimos e cales non..
> >
> > aspect ratio =relación de aspecto,proporción de aspecto
proporción de aspecto

> > bold=negriña
si

> > cache=memoria caché
> > close    Nota: 'Fechar' indica en moitos sitios que amais de pechar,
> > ponse fecho.

> > cluster=conglomerado
que facemos logo co "cluster da acuicultura", e cos clústeres de estrelas.

Postos a iso, haberia que aceitar tamén "enxame", "grupo" ou "ácio" (só de 
uvas)

> > embed=integrar,incrustar
> > handler = xestionador
xestor 
> > output=saída
> > query=pedir
perguntar, pesquisar (nunha bb.dd.)
> > render=interpretar
(?)
http://dictionary.reference.com/search?q=render
To convert (graphics) from a file into visual form, as on a video display.
por ende: representar, mostrar, visualizar,
E isto deixa-nos un problema maior: Como se traducirá "Render Farm"?
Até agora, chamou-se-lle "granxa de renderizado"-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpz1jUFl58AG.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a