Leandro Regueiro escribió:
> wrap=dividir??

 Partir (liñas).
partir logo.

> empty = vacio?? no glosario de Trasno aparece así

 Baleiro. Non sei de onde vén o de "vacío".
vouno borrar e poñer que non se pode usar vacio.

> extended = extendida, estendida??

 É "estender" (sempre esquezo se é con x ou con s), así que "estendida".
no meu diccionario ven estender,extendida.

> que tal se cambiamos clipboard = cartafol por outra cousa e poñemos

 Clipboard = portarretallos.

> folder=cartafol coma opcion recomendada??

 Non sei vós, pero iso é o que veño empregando desde hai 6 anos.
poñoo logo como vos comentei

> font = tipografia??

 Tipo (de letra).
poño que non se debe usar tipografia, acabo de mirar no diccionario e
non teñen nada que ver. Eu sen me dar conta levo usando font=fonte
dende que empecei a traducir...

> insert=insertar é correcto??

 Inserir.
borro insertar logo

> italic=itálica é correcto??

Itálica (que creo que en tipografía significa algo distinto que "cursiva").
si, cursiva é un subtipo de itálica (segundo a entrada de itálica do
meu diccionario, pero é que na entrada de cursiva veñen coma
sinónimos)
tamén se pode usar inclinada

> parser=analizador,interprete,...??

 Anali[sz]ador (sintáctico).
analizador logo

> queue= cola é castelanismo?? ven no meu diccionario

 Cola ou fila (as dúas veñen no da RAG).
poño cola coma recomendado, porque este termo sempre o vin asociado ás
colas de impresión

> revert = no Inkscape aparece coma volver a unha versión anterior do
> documento. no glosario aparece reverter coma traducion e no meu
> diccionario reverter non ten ese significado... poñermos revert=
> volver á version anterior??

 "Recuperar"
perfecto

> sharing= compartimento?? (acción de compartir)

 Comparti{ci,z}ón.
non sei de onde sacaria eu compartimento, ah do meu diccionario
compartimento=accion de compartir...

> missing (words)

 Palabras que fallan.
non sei se cadrará moi ben o "Número de palabras que fallan: "

> buddy??

 Amiguiño :)
colega logo

> stop = por exemplo nun degradado ás cores chamanlles stop. Non sei
> como expresar isto...

 Paso.
Hei ter que facer o que non deberiamos, mirar a tradución a outros idiomas...

> baseline (For text, the line on which most characters (i.e. 'x') rest.

 Liña base dos caracteres.

Vou poñer peer=parceiro tamén

Ata logo
         Leandro
------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a