Teño a dúbida de como traducir "spool", iso que hai nos sistemas de impresión, 
e en particular "spool directory".
Lembro telo traducido en tempos como  "escalonador", pero o volga indica que 
esta palabra é incorrecta (dá graduador no canto). Tampouco me gosta a opción 
de mancomún, deixalo como "spool"

Suxestións?
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpuVtOYt25IQ.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a