Na actualidade, "slot" figura no glosario como:

slot 
 1. n.f. rañura
 2. n.m. oco

non aparece no de mancomún.

Acho que estas traducións son incompletas para un caso concreto: o mecanismo 
de sinais e "slots" de Qt. Este é un caso -xeralizado- dun certo padrón de 
deseño: http://en.wikipedia.org/wiki/Observer_pattern
En outras bibliotecas que implementan este padrón dun xeito serio para o seu 
uso en aplicacións, como boost.org, os observadores son 
denominados "delegados".
Que tal engadir dúas novas opcións á entrada de "slot":

3. n.m. (programación) slot
4. n.m (programación) observador, ouvinte, delegado.

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpWXE9kOJxPo.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a