On Mon, Jun 30, 2008 at 2:38 PM, Leandro Regueiro
<leandro.regue...@gmail.com> wrote:

> Elves
Elfos

> Elvish Archer
Elfo arqueiro

> Elvish Marksman
Elfo tirador

> Elvish Sharpshooter
Elfo tirador certeiro

> Elvish Ranger
Elfo Silvano (gardabosques non me gusta moito)

> Elvish Avenger
Elfo vingador??

> Elvish Fighter
Elfo loitador

> Elvish Captain
Elfo capitán

> Elvish Marshal
Elfo mariscal

> Elvish Hero
Elfo heroe

> Elvish Champion
Elfo campión

> Elvish Lady
Elfa Nobre ou elfa señora

> Elvish Lord
Elfo señor ou elfo nobre

> Elvish High Lord
Elfo Alto Nobre ou elfo gran señor

> Elvish Scout
Elfo explorador

> Elvish Rider
Elfo xinete

> Elvish Outrider
Literalmente é escolta, batedor ou guía. Quedamos con elfo escolta?

> Elvish Shaman
Elfo xamán

> Elvish Druid
Elfo druida

> Elvish Shyde
Teño a idea de que é algo relacionado ca timidez, así que elfa
asustadiza, elfa fuxidia, elfa tímida ou algo así...

> Elvish Sorceress
Elfa Feiticeira

> Elvish Enchantress
Elfa encantadora

> Elvish Sylph
Elfa Sílfide

> Corrupted Elf <--Under the Burning Suns
Elfo corrompido

> Desert Archer <--Under the Burning Suns
Arqueiro do deserto. Os demais iguais, seguindo as traducións de
enriba, pero con "do deserto" despois

> Desert Marksman <--Under the Burning Suns
> Desert Sharpshooter <--Under the Burning Suns
> Desert Ranger <--Under the Burning Suns
> Desert Avenger <--Under the Burning Suns
> Desert Fighter <--Under the Burning Suns
> Desert Captain <--Under the Burning Suns
> Desert Marshal <--Under the Burning Suns
> Desert Hero <--Under the Burning Suns
> Desert Champion <--Under the Burning Suns
> Desert Hunter <--Under the Burning Suns
Cazador do deserto

> Desert Sentinel <--Under the Burning Suns
Sentinela do deserto

> Desert Prowler <--Under the Burning Suns
Merodeador do deserto (merodeador non ven no digalego)

> Desert Scout <--Under the Burning Suns
Explorador do deserto

> Desert Horseman <--Under the Burning Suns
horseman é home a cabalo, pero isto é un elfo, non un home...

> Desert Rider <--Under the Burning Suns
> Desert Outrider <--Under the Burning Suns
> Desert Shaman <--Under the Burning Suns
> Desert Druid <--Under the Burning Suns
> Desert Shyde <--Under the Burning Suns
> Desert Star <--Under the Burning Suns
Estrela do deserto

> Divine Avatar <--Under the Burning Suns
Avatar do deserto (segundo digalego é unha dividinidade que descendeu á terra)

> Divine Incarnation <--Under the Burning Suns
Encarnación divina

> Kaleh of the Quenoth Elves <--Under the Burning Suns
Kaleh dos elfos de quenoth


> Gryphons
grifóns

> Gryphon
grifón

> Gryphon Rider
Xinete de Grifón

> Gryphon Master
grifón amo, grifón señor...

> Sleeping Gryphon <--Heir to the Throne
Grifón durmido


> Woses
woses (deixalo sen traducir a falta dunha idea mellor)

> Wose Sapling <--The Rise of Wesnoth
como se chaman as cousas que se plantan para repoboar bosques. senón wose novo

> Wose
wose

> Elder Wose
Wose Vello

> Ancient Wose
Wose Ancián


> Trolls
trolls

> Troll Hero
troll heroe

> Great Troll
troll grande

> Troll Whelp
Troll Cachorro

> Troll
troll

> Troll Warrior
troll guerreiro

> Troll Rocklobber
troll tirapedras??

> Troll Shaman <--Under the Burning Suns
troll xamán> Ogres
ogros

> Young Ogre
ogro xove

> Ogre
ogro


> Nagas
nagas

> Naga Fighter
naga loitador

> Naga Warrior
naga guerreiro

> Naga Myrmidon
Os mirmidóns eran un pobo grego, pero non se me ocorre ningunha tradución

> Naga Guardian <--Under the Burning Suns
naga gardián

> Naga Warden <--Under the Burning Suns
naga garda

> Naga Sentinel <--Under the Burning Suns
naga sentinela

> Naga Hunter <--Under the Burning Suns
naga cazador


Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a