>> > Elvish Outrider
>> Literalmente é escolta, batedor ou guía. Quedamos con elfo escolta?
>
> Explorador élfico ou elfo explorador, prefíroo a escolta, non é por leva-la
> contraria, senon porque me soa mellor

Xa, pero o problema é que non lle podemos andar chamando explorador a
todo. Hai que diferenciar ás unidades. Xa verei este finde como
facemos con isto..

>> > Elvish Shyde
>> Teño a idea de que é algo relacionado ca timidez, así que elfa
>> asustadiza, elfa fuxidia, elfa tímida ou algo así...
>
> Fada elfa ou fada élfica, non sei, como Shyde non aparece nada e ten que ter
> un nome acorde co tipo de unidade que é, ou sexa de nibel 3 por enriba de
> xamanes e druidas

Lembro que unha vez me dixera Marce que fada en inglés é fairy :) pero
a miña idea é a mesma cá túa...

Ata logo,
                 Leandro Regueiro

Responderlle a