Debido a circunstancias personáis tardei máis da conta en dar a miña
opinión, pido desculpas ^^
Velaí a miña opinión sobre a tradución da seguinte lista de unidades2008/6/30 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:

> On Mon, Jun 30, 2008 at 2:38 PM, Leandro Regueiro
> <leandro.regue...@gmail.com> wrote:
>
> > Elves
> Elfos
>
> > Elvish Archer
> Elfo arqueiro / arqueiro élfico
>
> > Elvish Marksman
> Elfo tirador / tirador élfico
>

>
> > Elvish Sharpshooter
> Elfo tirador certeiro

Elfo francotirador - francotirador élfico (o de elfo tirador certeiro queda
fatal segundo a miña opinión XD )

>
>
> > Elvish Ranger
> Elfo Silvano (gardabosques non me gusta moito)

Non sei de onde sacaches o de silvano perdo queda xenial XD curiosamente
ainda que queda dpm, esta tradución libre fai que non lle acaia ben o termo
de élfico (silvano élfico soa forzadísimo ^^)

>
>
> > Elvish Avenger
> Elfo vingador??

pódelo chamar elfo vingador ou vingador élfico, coma vos pareza, eu poño ó
final a miña opinión sobre se é mellor chamar elfo ou élfico, non sei por
que pos interrogacións, non é un nome raro e aséntaselle ben a tradución XD

>
>
> > Elvish Fighter
> Elfo loitador / loitador élfico
>
> > Elvish Captain
> Elfo capitán

Capitán elfo/élfico ---> a miña opinión persoal, vale, gústame máis a idea
de por antes a raza el despóis o tipo de unidade, e o normal é esixir
coherencia, pero a ver,tanto elfo capitán coma elfo mariscal sonan coma o cu
^^ queda moitísimo mellor capitán elfo e martiscal elfo pero con diferencia

>
>
> > Elvish Marshal
> Elfo mariscal

Mariscal elfo/élfico

>
>
> > Elvish Hero
> Elfo heroe / heroe élfico
>
> > Elvish Champion
> Elfo campión / campión élfico
>
> > Elvish Lady
> Elfa Nobre ou elfa señora / Nobre élfica ou señora élfica (prefiro nobre a
> señor/a... ainda que sexa menos literal)
>
> > Elvish Lord
> Elfo señor ou elfo nobre / Nobre élfico ou señor élfico (prefiro nobre a
> señor/a)


>
> > Elvish High Lord
> Elfo Alto Nobre ou elfo gran señor / Alto Nobre élfico ou gran señor élfico
> (prefiro nobre a señor/a)
>
> > Elvish Scout
> Elfo explorador / explorador élfico
>
> > Elvish Rider
> Elfo xinete / xinete élfico
>
> > Elvish Outrider
> Literalmente é escolta, batedor ou guía. Quedamos con elfo escolta?

Explorador élfico ou elfo explorador, prefíroo a escolta, non é por leva-la
contraria, senon porque me soa mellor

>
>
> > Elvish Shaman
> Elfo xamán / xamán élfico
>
> > Elvish Druid
> Elfo druida / druida élfico
>
> > Elvish Shyde
> Teño a idea de que é algo relacionado ca timidez, así que elfa
> asustadiza, elfa fuxidia, elfa tímida ou algo así...
>
Fada elfa ou fada élfica, non sei, como Shyde non aparece nada e ten que ter
un nome acorde co tipo de unidade que é, ou sexa de nibel 3 por enriba de
xamanes e druidas

>
> > Elvish Sorceress
> Elfa Feiticeira / feiticeira élfica
>
> > Elvish Enchantress
> Elfa encantadora / Encantadora élfica
>
> > Elvish Sylph
> Elfa Sílfide / Sílfide élfica
>
> > Corrupted Elf <--Under the Burning Suns
> Elfo corrompido

Elf non ten tradución alternativa de élfico, decidamos o que decidamos ten
que ser elfo de todas todas para esta unidade

>
>
> > Desert Archer <--Under the Burning Suns
> Arqueiro do deserto. Os demais iguais, seguindo as traducións de
> enriba, pero con "do deserto" despois
>

>
> > Desert Marksman <--Under the Burning Suns
> > Desert Sharpshooter <--Under the Burning Suns
> > Desert Ranger <--Under the Burning Suns
> > Desert Avenger <--Under the Burning Suns
> > Desert Fighter <--Under the Burning Suns
> > Desert Captain <--Under the Burning Suns
> > Desert Marshal <--Under the Burning Suns
> > Desert Hero <--Under the Burning Suns
> > Desert Champion <--Under the Burning Suns
> > Desert Hunter <--Under the Burning Suns
> Cazador do deserto
>
> > Desert Sentinel <--Under the Burning Suns
> Sentinela do deserto
>
> > Desert Prowler <--Under the Burning Suns
> Merodeador do deserto (merodeador non ven no digalego)
>
> > Desert Scout <--Under the Burning Suns
> Explorador do deserto
>
> > Desert Horseman <--Under the Burning Suns
> horseman é home a cabalo, pero isto é un elfo, non un home...

Elfo a cabalo... tan difícil é? XD igual se trabucaron os desarrolladores

>
>
> > Desert Rider <--Under the Burning Suns
> > Desert Outrider <--Under the Burning Suns
> > Desert Shaman <--Under the Burning Suns
> > Desert Druid <--Under the Burning Suns
> > Desert Shyde <--Under the Burning Suns
> > Desert Star <--Under the Burning Suns
> Estrela do deserto
>
> > Divine Avatar <--Under the Burning Suns
> Avatar do deserto (segundo digalego é unha dividinidade que descendeu á
> terra)

totalmente dacordo

>
>
> > Divine Incarnation <--Under the Burning Suns
> Encarnación divina
>
> > Kaleh of the Quenoth Elves <--Under the Burning Suns
> Kaleh dos elfos de quenoth

Acordate de por ben as maiúsculas cando traduzas ;)

>
>
>
> > Gryphons
> grifóns
>
> > Gryphon
> grifón
>
> > Gryphon Rider
> Xinete de Grifón
>
> > Gryphon Master
> grifón amo, grifón señor...
>
> > Sleeping Gryphon <--Heir to the Throne
> Grifón durmido
>
>
> > Woses
> woses (deixalo sen traducir a falta dunha idea mellor)
>
> > Wose Sapling <--The Rise of Wesnoth
> como se chaman as cousas que se plantan para repoboar bosques. senón wose
> novo
>
> > Wose
> wose
>
> > Elder Wose
> Wose Vello
>
> > Ancient Wose
> Wose Ancián
>
>
> > Trolls
> trolls
>
> > Troll Hero
> troll heroe
>
> > Great Troll
> troll grande
>
> > Troll Whelp
> Troll Cachorro
>
> > Troll
> troll
>
> > Troll Warrior
> troll guerreiro
>
> > Troll Rocklobber
> troll tirapedras??

ou lanzapedras, está claro que lanzar pedras as lanza XD

>
>
> > Troll Shaman <--Under the Burning Suns
> troll xamán
>
>
>
> > Ogres
> ogros
>
> > Young Ogre
> ogro xove
>
> > Ogre
> ogro
>
>
> > Nagas
> nagas
>
> > Naga Fighter
> naga loitador
>
> > Naga Warrior
> naga guerreiro
>
> > Naga Myrmidon
> Os mirmidóns eran un pobo grego, pero non se me ocorre ningunha tradución

pois non se traduce e xa está, ainda que poderíase quitar o "y" en plan:
naga mirmidón

>
>
> > Naga Guardian <--Under the Burning Suns
> naga gardián
>
> > Naga Warden <--Under the Burning Suns
> naga garda
>
> > Naga Sentinel <--Under the Burning Suns
> naga sentinela
>
> > Naga Hunter <--Under the Burning Suns
> naga cazador


Ben, está claro que nesta lista de unidades, o maior debate está entre
chamar Elfo xxx ou xxx élfico vale, xa hai discursións sobre iso, a miña
opinión téñoa clara, as unidades élficas creo que lle quedarían mellor coma
xxx élfico, quédame o punto do elfo silvano, eu son partidario de por elfo
silvano coma excepción el o resto porlle o termo élfico. Nin que decir que o
dos ananos xa nin me fai pensalo, o de ananesco queda fatal e as unidades
ananas foron anano xxx ou xxx anano de toda a vida ^^ nestas unidades coma
na maioría (coa excepción dos elfos) son partidario de por a raza diante


>
>
> Ata logo,
>            Leandro Regueiro
>


saúdos,

            Víctor Portela

Responderlle a