Fixen as modificacións no glosario que estivemos debatendo ultimamente. Se 
alguén ve algo co que non está de acordo, que o diga e modificase. 

Falo de blog, add on, add-on, complement, extension, plug in e plug-in. 

Responderlle a