Se ninguén ten inconveniente, póñome a traducir a campaña "Herdeiro ao
Trono" do Battle for Wesnoth". En nivel principiante, todo hai que
dicilo.

Responderlle a