2008/7/9 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>
> 2008/7/9 Jacobo Tarrio <jac...@tarrio.org>:
> > El miércoles, 9 de julio de 2008 a las 13:32:48 +0200, Leandro Regueiro 
> > escribía:
> >
> >> As traducións que veñen nos diccionarios non sempre se poden aplicar a
> >> tódolos contextos. Polo que puxeches entendes que recall é un
> >> substantivo, pero no Battle for Wesnoth úsase coma un verbo sempre.
> >
> > Non, foi confusión miña porque xa vira a tradución noutros dicionarios e xa
> > parei na primeira acepción que vin que se axustaba ao que xa vira.
> >
> > 3    recall, call back
> >        summon to return; "The ambassador was recalled to his
> >        country"; "The company called back many of the workers it
> >        had laid off during the recession"
> >
> > 2 a: to call back <was recalled to active duty> <a pitcher recalled from the
> > minors>
> >
> > 2.   to call back; summon to return: The army recalled many veterans.
> >
> > O importante, de tódalas maneiras, é que a xente, cando estea a traducir e
> > atope unha palabra que non coñeza, non lle invente o significado, senón que
> > o investigue; o mínimo é coller un dicionario e buscala nel. Eu recomendo
> > wordreference.com
> >
> > Ah, e se fora eu quen traduce Wesnoth, traduciriao por "convocar".
>
> É de sabios recoñecer os erros. Así que ainda que non che gusten as
> etiquetas xa tes a de sabio :)
>
> Volvendo ó tema. A idea é que ti xogas unha campaña composta por
> varios escenarios consecutivos. Tamén tes un exército composto polas
> unidades que vas recrutando (isto é recruit). Esas unidades poden
> matarchas ou sobrevivir ó escenario. Se sobreviven, para volvelas ter
> no teu exército tes que facer que volvan pagando 20 de ouro (isto é
> recall).
>
> Polo tanto a miña primeira idea foi traducilo coma "volver chamar",
> debido a que iso é o que se fai cas unidades e a que o meu diccionario
> de inglés non é que fora moi bo. Máis adiante, e pensandoo máis e
> comparando cas traducións doutros idiomas romances, vin que no
> portugués brasileiro usan convocar (que non me convencia moito),
> richiamare en italiano e rappeler en francés (aquí está o meu volver
> chamar :)), reincorporar no catalán tanto de cataluña coma de valencia
> e tamén no castelán (a miña nova proposta). Ademais está o concepto de
> o facer o recall dunha unidade o que estás facendo é "reincorporala a
> filas".
>
> Ben, despois de todo isto que pensades?? Teño futuro coma tradutor??
>
> Ata logo,
>           Leandro Regueiro


Home experiencia tes, non creo que sexas mal tradutor dende logo xD
Volvendo ó tema, Tanto Volver a chamar coma reincorporar expresan a
idea á que se teñen que asigna-lo termo pois utilizarase para volver a
utilizar tropas que xa utilizaches noutras batallas, o de convocar por
exemplo, a min suxireme que tamén se podería utilizar para tropas que
non utilizaches, é dicir ti convocas un guerreiro, se me dis esa
frase, non sei se é a primeira vez que o utilizas ou se xa o
utilizaches antes.
Entre volver a chamar e reicorporar, coma expresan o mesmo concepto ó
meu parecer, poderiase utilizar xa a que mellor soe, a miña opinión
persoal, prefiro o de reincorporar, é un termo máis curto e sóame
mellor. Non sei que lle parecerá ós demáis XD


saúdos!
         Víctor Portela

Responderlle a