El miércoles, 9 de julio de 2008 a las 13:32:48 +0200, Leandro Regueiro 
escribía:

> As traducións que veñen nos diccionarios non sempre se poden aplicar a
> tódolos contextos. Polo que puxeches entendes que recall é un
> substantivo, pero no Battle for Wesnoth úsase coma un verbo sempre.

 Non, foi confusión miña porque xa vira a tradución noutros dicionarios e xa
parei na primeira acepción que vin que se axustaba ao que xa vira.

3    recall, call back
        summon to return; "The ambassador was recalled to his
        country"; "The company called back many of the workers it
        had laid off during the recession"

2 a: to call back <was recalled to active duty> <a pitcher recalled from the
minors>

2.   to call back; summon to return: The army recalled many veterans.

 O importante, de tódalas maneiras, é que a xente, cando estea a traducir e
atope unha palabra que non coñeza, non lle invente o significado, senón que
o investigue; o mínimo é coller un dicionario e buscala nel. Eu recomendo
wordreference.com

 Ah, e se fora eu quen traduce Wesnoth, traduciriao por "convocar".

-- 
  Jacobo Tarrío   |   http://jacobo.tarrio.org/

Responderlle a