On Wed, Jul 9, 2008 at 12:44 AM, Jacobo Tarrio <jac...@tarrio.org> wrote:
> El martes, 8 de julio de 2008 a las 18:07:45 +0200, Leandro Regueiro 
> escribía:
>
>> lembro é que queria preguntar se estariades de acordo en cambiar a
>> tradución de "recall", que actualmente é "volver chamar" por
>> "reincorporar", que opinades??
>
> Que a xente debería ollar os dicionarios con máis frecuencia:
>
> recall
>        a bugle call that signals troops to return

As traducións que veñen nos diccionarios non sempre se poden aplicar a
tódolos contextos. Polo que puxeches entendes que recall é un
substantivo, pero no Battle for Wesnoth úsase coma un verbo sempre.

Por certo, o meu diccionario de inglés é horrible :)

Ata logo,
         Leandro Regueiro

Responderlle a