Ola,
como todos sabedes xa, estamos traballando en establecer certos termos
que son imprescindibles para continuar ca tradución de Battle for
Wesnoth. Tiña unha lista con certos termos para discutir, pero
esquecin copiala. A ver se para a semana lembro traela. O único que
lembro é que queria preguntar se estariades de acordo en cambiar a
tradución de "recall", que actualmente é "volver chamar" por
"reincorporar", que opinades??

Ademais hai que definir as traducións para os Trazos
(http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.4/doc/manual/manual.gl.html#traits),
as Especialidades das Unidades
(http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.4/doc/manual/manual.gl.html#_unit_specialties)
e mailas súas Habilidades
(http://svn.gna.org/viewcvs/*checkout*/wesnoth/branches/1.4/doc/manual/manual.gl.html#_abilities).

Ata logo,
                Leandro Regueiro

Responderlle a