> o que se chama bosque de Aethenwood, e non lle quitei o
> wood, quedando bosque/fraga de Aethenwood (uso fraga tras falar dos "elfos
> do bosque" para non repetir verbas). Pero o bosque de Aethen tampouco
> quedaría mal de todo. Que dicides?

se consideras que -wood é 'fraga de' non ten sentido que a manteñas como raíz. 
eu diria 'fraga de Aethen'

Pero, home, e non me refiro a isto, senón en xeral, sendo un xogo creo que 
tedes bastante liberdade para traducir os topónimos e adaptalos como 
queirades. mesmo como dí mvillarino. 

Responderlle a