Propoño algúns prefixos/sufixos tendo en conta a compatibilidade coas orixinais 
de Leandro (Vila-, Aldea-, Ribeira-, -longa, -vella, -nova):

Mon-
Pena-

-maior
-menor

Os seguintes xa non soan tan ben nalgunhas situacións, pero quizais habería 
que consideralos:

Chaira-

-sacra
-derramo
-doñedo
-douro

Responderlle a