> > eu tamén. Avanti ideas. Eu teño pouca experiencia co debuxo vectorial así
> > que o que a teña...iso si, igual dou algunha idea.
>
> A min non é que se me dea especialmente ben, pero teño enredado moitas
> horas co Inkscape, ainda que eu preferiria buscar alguén que se
> dedique a isto de forma máis profesional.
>
> Por ideas, podemos partir das que xa habia
> http://web.archive.org/web/20030602093926/www.trasno.net/logos/
>
> Eu persoalmente estou por facer unha especie de imaxe con forma de
> trasno (non sei realmente que forma teñen), ou manter o tux ca
> bandeira galega no bandullo, ou usar o logo proposto por Francisco
> Xosé Vázquez Grandal, que me parece moi bonito e traballado.
>
> Tamén podedes propoñer novas ideas. En todo caso o logo habería que
> facelo con formato vectorial libre SVG.
>
> Ata logo,
>                    Leandro Regueiro

Eu non teño nin idea de debuxo vectorial, pero a ver se fozando co Inskape 
consigo reflexar a miña idea nun SVG: Un trasno agochado tras dunha bóla ao 
estilo da da Wikipedia, na que se lea TRASNO. Por ideas que non sexa!

Responderlle a