Pois haberá que buscar novos tradutores xa, senón o castelo vainos
cair enriba...

Ata logo,
             Leandro Regueiro

Responderlle a